Jak zobaczyć wyniki badania?

1. Wejdź w wybrane badanie.

2. Na samej górze widoczne jest 5 ikonek, które oznaczają opcje:

 • ,,Otwórz kwestionariusz” – umożliwia ona przejście do ekranu tworzenia kwestionariusza,
 • ,,Eksportuj wyniki” – eksportu wyników badania do formatów: CSV oraz XLXS,
 • ,,Oznacz jako ulubione” – możliwość zobaczenia badania w sekcji ,,Ulubione” w panelu głównym, dzięki czemu można nawigować do ekranu badania,
 • ,,Konfiguracja badania” – możliwość wybrania elementów wyświetlających się na zakończenie wypełnionego kwestionariusza,
 • ,,Menu udostępnienia” – opcja do schowania lub pokazania sekcji ,,Menu udostępnienia”.

Udostępnianie wyników badania

3. Na ekranie pojawią się następujące obszary: Podsumowanie, Statystyki, Odpowiedzi, a na panelu bocznym po prawej stronie: Menu udostępniania lub Konfiguracja badania.

4. W sekcji Podsumowanie widoczne są:

 • zbiorcze indeksy dla całego badania – mediana ze wszystkich arkuszy.

5. W sekcji statystyki:

 • Typ badania – rodzaj zbieranych odpowiedzi: Klasyczne lub Pogłębione,
 • Kanały odpowiedzi – to informacja o liczbie kanałów odpowiedzi,
 • Aktywne kanały odpowiedzi,
 • Współczynnik porzucenia – to informacja o procentowym udziale porzuconych arkuszy. Po wejściu w „Zobacz szczegóły” pojawi się lista pytań, na których odpowiadający porzucili arkusze.

Przycisk zobacz więcej – przenosi do omówienia statystyk, zebranych dla całego badania, gdzie dla każdego pytania przedstawia się:

 • liczbę wypełnionych arkuszy,
 • średni czas wypełnienia arkusza,
 • datę oraz godzinę pierwszego i ostatniego wypełnienia arkusza,
 • sumę indeksów dla każdego pytania w całym badaniu oraz wartość minimalną, maksymalną i odchylenie standardowe indeksów,
 • informacje o liczbie arkuszy zakończonych oraz porzuconych w formie wykresu liniowego, oraz kołowego,
 • udzielone przez badanych odpowiedzi w formie wykresu słupkowego, kołowego lub pierścieniowego.

Statystyki i wyniki badania Vivelio

6. Sekcja odpowiedzi to lista wypełnionych kwestionariuszy, w której podane są:

 • Kanał – informacja o tym, z którego strumienia pochodzi dana odpowiedź,
 • Czas rozpoczęcia – czas otworzenia arkusza,
 • Czas zakończenia – czas zakończenia wypełniania arkusza,
 • Status – informacja o postępie prac nad arkuszem,
 • Wszystkie arkusze odpowiedzi – informacja o liczbie otworzonych i zakończonych lub porzuconych kwestionariuszy,
 • Przycisk ,,Otwórz” – przenosi nas do Pogłębionych Odpowiedzi, które opisane są w instruktażu ,,Co widzimy w ekranie Pogłębionej Odpowiedzi”.

7. Menu udostępniania to miejsce tworzenia strumieni odpowiedzi, które służą do dystrybucji badania i są opisane w instruktażu „Jak udostępnić badanie?”.