Filtrowanie statystyk dla całego badania

W sekcji statystyki po kliknięciu przycisku “Zobacz więcej” pojawi się zbiorcze podsumowanie statystyk z całego badania, gdzie dla każdego pytania widoczne są odpowiedzi w formie wykresu słupkowego, kołowego lub pierścieniowego. Filtrowanie statystyk umożliwia podgląd wyselekcjonowanych danych pochodzących z wybranych kanałów odpowiedzi, o określonym statusie lub czasie rozpoczęcia i zakończenia badania.

Selekcja odbywać się może na wybranych przez badacza poziomach, do których należą:

  • Data początkowa lub data końcowa wypełnienia kwestionariusza (możesz wprowadzić ją, wybierając dowolny termin w kalendarzu, który uruchomi się po wciśnięciu przez Ciebie przycisku do wprowadzenia daty lub poprzez wybór jednego z zaproponowanych zakresów (np. ostatnie 24 godziny))
  • Listy wszystkich kanałów
  • Status kanałów (aktywne i nieaktywne)

Filtrowanie statystyk Vivelio