Organizacja – czym jest i jak ją stworzyć?

1. Organizacja to właściciel licencji użytkownika, jest tworzona na podstawie zakupionej licencji.

2. Każda organizacja ma swojego administratora. To osoba zarządzająca licencjami użytkowników w danej organizacji.

3. Administrator jako jedyny ma dostęp do panelu organizacji, widocznego w ekranie głównym. W panelu tym widzi 4 zakładki: członkowie, badania, kwestionariusze oraz szczegóły organizacji.

Panel administratora organizacji Vivelio

  • W zakładce ,,Członkowie” administrator może dodawać i usuwać użytkowników, a także zarządzać ich licencjami.
  • W zakładce ,,Badania” widoczne są wszystkie stworzone badania, wraz z możliwością ich podglądu.
  • W zakładce ,,Kwestionariusze” widoczne są wszystkie stworzone kwestionariusze, wraz z możliwością ich podglądu.
  • W zakładce ,,Szczegóły organizacji” można zarządzać licencją oraz rozszerzyć swoją subskrypcję.

Panel administratora organizacji