Jak utworzyć kwestionariusz?

1. Kliknij zakładkę ,,Kwestionariusze”, widoczną w bocznym menu. Zobaczysz ekran ,,Wszystkie kwestionariusze”. Tu widoczne będą wszystkie kwestionariusze, które stworzyłeś. Aby przejść do okna tworzenia kwestionariusza, kliknij przycisk ,,Dodaj”, w prawym, górnym rogu ekranu. Otworzy się okno „Utwórz kwestionariusz”.

Tworzenie kwestionariusza - Vivelio

2. Inną opcją tworzenia kwestionariusza jest kliknięcie przycisku ,,Utwórz kwestionariusz” widocznego po prawej stronie panelu głównego. Otworzy się okno „Utwórz kwestionariusz”.

Nawigacja po stronie startowej

3. Wpisz nazwę kwestionariusza oraz jego opis.

4. Po rozwinięciu opcji ,,Zaawansowane” pojawią się dodatkowe pola, w których będzie można podać:

  • wiadomość powitalną – prośba o wypełnienie ankiety lub zwrot grzecznościowy
  • treść strony powitalnej – np. instrukcję wypełniania ankiety
  • wiadomość pożegnalną – podziękowanie za wypełnienie ankiety
  • treść strony pożegnalnej – dodatkowe informacje po wypełnieniu ankiety. 

Tworzenie kwestionariusza Vivelio

Tworzenie kwestionariusza w systemie ankietowym

5. Po utworzeniu kwestionariusza przejdziesz do panelu edycji kwestionariusza. Dokładny sposób tworzenia pytań oraz dostępne opcje odpowiedzi przedstawione są w instruktażu „Jak dodać pytanie?”.