Jak udostępnić badanie?

Menu udostępniania to miejsce tworzenia kanałów odpowiedzi, którymi można dystrybuować ankietę:

1. Kliknij ,,Dodaj kanał”.

Udostępnianie wyników badania

2. Następnie podaj nazwę kanału (sugeruje się, by nazwa odpowiadała sposobowi dystrybucji, np. ,,Mail”, ,,Komunikator wewnętrzny”, ,,LinkedIn” itd.)

Instruktaż jak udostępnić badanie

3. Określ typ kanału:

  • anonimowy – jeżeli ankieta ma być anonimowa, lub
  • indywidualny* – jeżeli ankieta ma być wysłana do konkretnej osoby, tu należy podać jej adres mailowy.

4. Jeśli wybrałeś typ kanału „Indywidualny”, konieczne jest określenie nazwy egzaminowanego oraz jego adresu e-mail.

Kanały udostępniania badania

5. Narzędzie ankietowe Vivelio umożliwia filtrowanie kanałów poprzez wybór następujących opcji:

  • Aby wybrać wszystkie stworzone przez siebie kanały, kliknij przycisk w kształcie kwadratu znajdujący się nad nimi.
  • Aby wybrać pojedynczy kanał, jeden z listy już utworzonych kliknij kwadracik znajdujący się obok niego po lewej stronie.

Udostępnianie badania w Vivelio

  • Aby spośród kanałów wybrać tylko kanał indywidualny, kliknij przycisk oznaczony symbolem dwóch postaci, znajdujący się obok przycisku „Dodaj kanał”. Uwaga! Przycisk ten pojawi się dopiero w chwili zaznaczenia minimum 2 kanałów.

Filtrowanie kanałów - Vivelio

  • Obok przycisku „Wybierz tylko kanały indywidualne” znajduje się przycisk oznaczony ikoną koperty o nazwie – „Wyślij email do wybranych kanałów indywidualnych”. Dzięki niemu masz możliwość zautomatyzowania wysyłki kwestionariusza. Wiadomość mailowa wraz z linkiem do ankiety zostanie wysłana na zaznaczone adresy mailowe.

Wysyłka maila do wybranych kanałów indywidualnych

  • Ostatnie dwa przyciski znajdujące się w omawianym rzędzie to: „Włącz wybrane kanały” oraz „Wyłącz wybrane kanały”, dzięki nim możesz jednym kliknięciem włączyć i wyłączyć zaznaczone kanały.

6. Jeśli posiadasz już gotową listę osób zapisaną w formacie CSV, na bazie której chcesz utworzyć listę kanałów indywidualnych, wciśnij przycisk znajdujący się po prawej stronie ekranu, oznaczony poziomą strzałką z przylegającą do niej pionową linią. Po uruchomieniu przycisku, na ekranie pojawi się okno o nazwie „Stwórz indywidualne kanały”. Aby wgrać plik CSV z przygotowaną już listą osób, wciśnij przycisk „Kliknij, aby wgrać plik CSV”. Następnie wybierz plik zapisany na twoim komputerze. Plik CSV powinien zawierać format: imię; nazwisko; email.