Co widzimy w ekranie Pogłębionej odpowiedzi?

1. Po wejściu w ekran „Pogłębionej odpowiedzi” (przycisk znajdujący się obok informacji dotyczącej statusu badania), widzimy pogłębioną odpowiedź poszczególnego badanego.

2. W górnym, prawym rogu widać „Metrykę badania”, gdzie zebrane są następujące informacje:

 • Data rozpoczęcia badania,
 • Data zakończenia badania,
 • Typ kanału, czyli informację o tym, czy badanie jest anonimowe, czy indywidualne,
 • Nazwę kanału.

Ekran statystyk pojedynczego badania

3. W poniższej sekcji widać następujące informacje:

 • Podsumowanie indeksów – to mediana indeksów dla całego badania,
 • Wynik formularza, czyli wynik punktowy dla tych pytań, którym przypisano wartość punktową,
 • Średni czas pojedynczej odpowiedzi,
 • Czas wypełnienia formularza, a więc całkowity czas wypełnienia formularza.

4. Poniżej widać każde z pytań w formularzu, gdzie zobaczyć można:

 • treść pytania,
 • udzieloną odpowiedź,
 • liczbę podejść do odpowiedzi,
 • Indeksy: sumienności, zdecydowania, koncentracji.

Ekran pogłębionej odpowiedzi - pojedyncze pytanie

5. Obok indeksów widać zdarzenia:

 • Otworzenie pytania,
 • Udzielenie odpowiedzi.

6. Pod spodem widać oś czasu, dzięki której możliwa jest wizualizacja ruchu myszą w czasie udzielania odpowiedzi na dane pytanie.

7. Na ekranie każdej odpowiedzi widać także opcję powiększenia ekranu oraz opcję włączenia lub wyłączenia dwóch dodatkowych parametrów. Są to:

 • ścieżka kursora, czyli wizualizacja procesu udzielania odpowiedzi przez badanego,
 • a także czas na obiekcie, który określa długość przebywania kursora myszy na polu danej odpowiedzi.

Ekran pogłębionej odpowiedzi - funkcje Vivelio