Testowanie nowych produktów

background logo
vivelio image

Zyskuj przewagę konkurencyjną dzięki wiedzy o produkcie.

  • Oceń potencjał sukcesu produktu! Badanie ankietowe umożliwi Ci ocenę potencjału sukcesu nowego produktu lub usług przed wprowadzeniem ich na rynek. Odpowiedzi respondentów na pytania dotyczące oceny, opinii i zainteresowania zakupem pozwalają firmie zrozumieć, jak produkt jest odbierany przez potencjalnych klientów. Ta wiedza pozwala na wczesne zidentyfikowanie ewentualnych słabości lub problemów i podejmowanie działań naprawczych.

  • Ulepszaj swój produkt! Zebrane informacje będą cenną wskazówką przy wprowadzeniu ulepszeń lub modyfikacji w projekcie. Dzięki temu dostosujesz produkt do preferencji i potrzeb klientów, co nie tylko zwiększy szanse na sukces na rynku, ale także skróci czas na finalizację produktu i wprowadzenie go na rynek, co przekłada się na konkurencyjność firmy.

  • Minimalizuj ryzyko rynkowe! Zmniejsz ryzyko związane z niepowodzeniem lub niewłaściwym dostosowaniem do preferencji klientów. Wcześniejsze poznanie opinii i reakcji potencjalnych klientów pozwali Ci na dokonanie korekt lub podejmowanie odpowiednich działań marketingowych, co zwiększa szanse na sukces produktu na rynku.

Poznaj Vivelio i dowiedz się, jakie dane zobaczysz, analizując odpowiedzi badanych!

Sprawdź

Szczególne funkcje:

  • Zobacz, jakie było zainteresowanie nowym produktem, dzięki informacji o liczbie wypełnień.

  • Zidentyfikuj jakie obszary, które najwięcej badanych wskazuje statystycznie jako wymagające poprawy.

  • Zbieraj informacje z testów w różnych grupach docelowych, dzięki dedykowanym kanałom zbierania odpowiedzi.

vivelio ai

Jak przygotować ankietę?

Oto kilka rad, które mogą być przydatne tworząc Twój autorski kwestionariusz:

  1. Wybierz Pogłębiony rodzaj badania – ważne tu będą zarówno indeksy jak i statystyki odpowiedzi!

  2. Podziel pytania na sekcje, by ocenić poszczególne funkcje lub aspekty produktu.

  3. Dodaj punktację w tych pytaniach, w których chcesz uzyskać informację o poziomie zadowolenia z poszczególnych funkcji nowego produktu.

  4. Wykorzystaj pytania z odpowiedziami w formie wartości opisowej, wartości opisowej, wielokrotnego wybory lub skali.

Masz specjalne wymagania? Skontaktuj się z nami! Chętnie poznamy Twoje potrzeby i przygotujemy dla Ciebie spersonalizowaną ofertę w ramach Pakietu Enterprise!

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się badanie Klasyczne od Pogłębionego?

Wybierając badanie Klasyczne, otrzymamy wyniki przedstawione w formie statystyk. Przy badaniu Pogłębionym, oprócz statystyk, zobaczysz także indeksy behawioralne oraz prześledzisz ścieżkę decyzyjną ankietowanego.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wielokrotnego wyboru?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wielokrotnego wyboru, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wielokrotny”.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości liczbowej?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości liczbowej, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wartości liczbowej”.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości opisowej?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości opisowej, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wartości opisowej”.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie skali?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie skali, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,suwak”.

background gradient

Zbuduj przewagę konkurencyjną dzięki nowoczesnej platformie.
Zarejestruj się teraz.