Ocena wydarzeń wewnątrzfirmowych

background logo
vivelio image

Podnoś jakość wydarzeń organizowanych przez Twoją firmę.

  • Poprawiaj atrakcyjności wydarzeń! Ankiety pozwolą Ci na identyfikację mocnych stron i obszarów do poprawy w organizacji wydarzeń firmowych. Dowiesz się, które elementy wydarzenia były najbardziej wartościowe dla pracowników i które wymagają poprawy. Te informacje umożliwiają wprowadzenie odpowiednich zmian w przyszłych wydarzeniach, co zwiększa ich efektywność i wartość dla pracowników i firmy.

  • Wzmacniaj zaangażowanie pracowników! Poznanie opinii pracowników w zakresie wydarzeń w firmie to pierwszy krok do uwzględnienia ich przy podejmowaniu decyzji dotyczących kolejnych organizacji wydarzeń firmowych. Działanie takie daje pracownikom poczucie, że ich głos jest słyszany i że są aktywnie zaangażowani w proces podejmowania decyzji. Takie zaangażowanie może przyczynić się do większej motywacji i zaangażowania pracowników.

  • Działaj skutecznie! Podejmuj działania tam, gdzie mają one największe znaczenie dla pracowników. Odpowiadaj na potrzeby i oczekiwania.

Poznaj Vivelio i dowiedz się, jakie dane zobaczysz, analizując odpowiedzi badanych!

Sprawdź

Szczególne funkcje:

  • Zyskuj informacje od poszczególnych zespołów poprzez opcję grup badawczych i projektów.

  • Poznaj silne i słabe strony wydarzenia dzięki zebranym statystykom badania w całej firmie.

  • Eksportuj otrzymane wyniki, by dzielić się swoją analizą z innymi osobami.

vivelio ai

Jak przygotować ankietę?

Oto kilka rad, które mogą być przydatne tworząc Twój autorski kwestionariusz:

  1. Wybór badania Pogłębionego daje możliwość dobrego poznania indywidualnych odpowiedzi, jak i zbiorczych danych.

  2. Podziel kwestionariusz na sekcje tematyczne, które obejmą wszystkie aspekty wydarzeń organizowanych w Twojej firmie.

  3. Nie ma potrzeby ustawiania punktacji dla pytań, wyniki indeksów oraz statystyka będą wystarczające do wyciągania wniosków z badania.

  4. Stwórz odpowiedzi, które są najlepsze do poznania opinii badanych, np. pytania w formie wartości opisowej lub wartości liczbowej czy opisowe.

Masz specjalne wymagania? Skontaktuj się z nami! Chętnie poznamy Twoje potrzeby i przygotujemy dla Ciebie spersonalizowaną ofertę w ramach Pakietu Enterprise!

Najczęściej zadawane pytania

Jak zobaczyć statystyki całego badania?

Po wejściu w opcję ,,Zobacz więcej” widoczną w sekcji Statystyki, wyniki zbiorcze dla całego badania pokazują się jako domyślne. Wyniki te można analizować także dla poszczególnych kanałów odpowiedzi.

Czy mogę zobaczyć statystyki z poszczególnych kanałów odpowiedzi?

Tak, klikając na kanał odpowiedzi, którego odpowiedzi chcemy zobaczyć, widoczny u góry ekranu, w rozwijanej liście.

W jakich formatach mogę pobrać wyniki?

Wyniki badań można pobrać w formatach: CSV oraz XLSX.

Czy mogę wydrukować wyniki badań?

Aby wydrukować wyniki badań, należy kliknąć w opcję ,,Wydrukuj raport” widoczną w górnej części ekranu konkretnej odpowiedzi Pogłębionej.

background gradient

Zbuduj przewagę konkurencyjną dzięki nowoczesnej platformie.
Zarejestruj się teraz.