Badanie rynku i konkurencji

background logo
vivelio image

Podejmuj strategiczne decyzje w oparciu o dobrą znajomość rynku.

  • Prognozuj trendy rynkowe! Analiza danych zebranych za pomocą ankiet może dostarczyć Ci wglądu w przyszłe trendy rynkowe. Informacje na temat zmian preferencji klientów mogą wskazywać na ewolucję rynku i pomóc firmie w dostosowaniu się do nich.

  • Monitoruj konkurencję! Dowiedz się, jakie strategie i innowacje wprowadzają konkurencyjne firmy, poznaj ich mocne i słabe strony. To daje możliwość odpowiedniego reagowania i podejmowania działań, aby utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku.

  • Planuj strategie marketingowe! Informacje zebrane podczas badania rynku mogą posłużyć jako podstawa do opracowania skuteczniejszych strategii marketingowych. Firma może lepiej zrozumieć, jakie cechy produktów czy usług są dla klientów najważniejsze i jak skutecznie przekazywać swoje przesłanie marketingowe.

Poznaj Vivelio i dowiedz się, jakie dane zobaczysz, analizując odpowiedzi badanych!

Sprawdź

Szczególne funkcje:

  1. Oceń, na ile możesz zaufać danym, na których opierasz strategiczne decyzje.

  2. Analizuj statystyki badania i sprawdź, w których obszarach masz przewagę nad konkurencją.

  3. Zdobądź wiedzę o potencjalnych odpowiedziach, a więc o tym, co ankietowany rozważał, mimo finalnej odpowiedzi.

vivelio ai

Jak przygotować ankietę?

Oto kilka rad, które mogą być przydatne tworząc Twój autorski kwestionariusz:

  1. Pogłębiony rodzaj badania to dobry wybór przy tym badaniu.

  2. Ustawienie punktacji nie jest tu najważniejsze, najważniejsze wnioski wyciągniesz z analizy indeksów.

  3. Pytania w formie wartości opisowej lub wartości liczbowej, podobnie jak wielokrotnego wyboru są dobrym pomysłem przy tej ankiecie.

  4. Dystrybuując badanie, wybierz anonimowy kanał odpowiedzi.

Masz specjalne wymagania? Skontaktuj się z nami! Chętnie poznamy Twoje potrzeby i przygotujemy dla Ciebie spersonalizowaną ofertę w ramach Pakietu Enterprise!

Najczęściej zadawane pytania

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wielokrotnego wyboru?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wielokrotnego wyboru, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wielokrotny”.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości liczbowej?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości liczbowej, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wartości liczbowej”.

Czym różni się badanie Klasyczne od Pogłębionego?

Wybierając badanie Klasyczne, otrzymamy wyniki przedstawione w formie statystyk. Przy badaniu Pogłębionym, oprócz statystyk, zobaczysz także indeksy behawioralne oraz prześledzisz ścieżkę decyzyjną ankietowanego.

Co oznacza indeks potencjalnej odpowiedzi?

Indeks ten określa prawdopodobieństwo udzielenia danej odpowiedzi przez badanego (nawet jeżeli nie została ona ostatecznie wybrana).

background gradient

Zbuduj przewagę konkurencyjną dzięki nowoczesnej platformie.
Zarejestruj się teraz.