Najczęściej zadawane pytania

Jak się zarejestrować?

Czy dostanę wsparcie w razie problemów technicznych?

Tak, w przypadku dział techniczny Nivalit jest do Państwa dyspozycji. Zgłoś pytanie przez formularz kontaktowy.

Jakie urządzenia oraz przeglądarki są wykorzystywane podczas prowadzonego badania?

Dla wykorzystania całego potencjału narzędzia Vivelio zalecamy przeprowadzania badań na komputerze lub laptopie z wykorzystaniem myszki.

Czy mogę przetestować bezpłatnie narzędzie zanim je kupię?

Tak, istnieje możliwość skorzystanie z bezpłatnej wersji Trail, która posiada wszystkie funkcjonalności. Wersja jest ograniczona czasowo (14 dni). Zamów bezpłatną wersję Trial.

Jak uzyskam wyniki przeprowadzonego badania?

Wynik przeprowadzonego badania będzie widoczny w systemie, a także jest możliwy do pobrania (w formacie .xls i .csv) i wykorzystywania w dalszej pracy. Wyniki można także oglądać w aplikacji mobilnej.

Kto zobaczy przygotowaną przeze mnie ankietę?

Tylko osoby należące do Twojej organizacji zobaczą przygotowaną przez Ciebie ankietę.

Jak utworzyć grupę badawczą?

Aby stworzyć grupę badawczą należy wejść w Grupy badawcze, a następnie wybrać opcję ,,Utwórz grupę badawczą”, a następnie wpisać nazwę, jaką chcemy jej nadać.

Jak stworzyć projekt badawczy?

Aby stworzyć projekt badawczy należy wejść w Grupy badawcze, a następnie wybrać opcję ,,Utwórz projekt badawczy”, a następnie wpisać nazwę, jaką chcemy jej nadać.

Jaka jest różnica miedzy grupą badawczą a projektem?

Projekt jest ,,podfolderem” grupy badawczej. Można go tworzyć dla ułatwienia organizacji pracy. Badania można tworzyć Tworzenie grup badawczych nie jest obowiązkowe.

Gdzie zobaczę zbiorcze statystyki badania?

Aby zobaczyć statystyki badania, należy wejść w ekran badania, a następnie wybrać opcję ,,Zobacz więcej”, widoczną w w górnej części ekranu.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości liczbowej?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości liczbowej, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wartości liczbowej”.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości opisowej?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości opisowej, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wartości opisowej”.

Jakie indeksy zobaczę?

Dla każdego pytania Pogłębionego widoczne są indeksy: sumienności, pewności, koncentracji oraz potencjalnej odpowiedzi.

Co oznacza indeks sumienności?

Indeks sumienności weryfikuje czy użytkownik sumiennie podszedł do udzielania odpowiedzi tj. czy przeczytał pytanie i możliwe odpowiedzi oraz czy poświęcił na to czas.

Co oznacza indeks zdecydowania?

Indeks zdecydowania ten określa poziom pewności badanego co do udzielanej odpowiedzi, oraz to, czy zmieniał zdanie lub czy się wahał.

Co oznacza indeks koncentracji?

Pozwala na określenie, czy badany wykazywał zniecierpliwienie, wykonywał chaotyczne ruchy podczas wypełniania kwestionariusza.

Co oznacza indeks potencjalnej odpowiedzi?

Indeks ten określa prawdopodobieństwo udzielenia danej odpowiedzi przez badanego (nawet jeżeli nie została ona ostatecznie wybrana).

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wielokrotnego wyboru?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wielokrotnego wyboru, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wielokrotny”.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości liczbowej?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości liczbowej, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wartości liczbowej”.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości opisowej?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości opisowej, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wartości opisowej”.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie skali?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie skali, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,suwak”.

Jak dodać najcześciej wykorzystywane badanie do ulubionych?

Aby dodać badanie do ulubionych, należy kliknąć przycisk ,,Oznacz jako ulubione” (z symbolem gwiazdki) widocznym w prawym górnym rogu ekranu badania.

Jak dodać nowy kanał odpowiedzi?

Aby dodać kanał odpowiedzi, należy przycisnąć opcję ,,Dodaj kanał” widoczną w prawym dolnym rogu ekranu badania. Po włączeniu tej opcji należy wybrać jedną z dwóch opcji – kanał może być indywidualny lub anonimowy.

Jakie indeksy zobaczę w systemie Vivelio?

Dla każdego pytania Pogłębionego widoczne są indeksy: sumienności, pewności, koncentracji oraz potencjalnej odpowiedzi.

Co oznacza indeks sumienności?

Indeks sumienności weryfikuje czy użytkownik sumiennie podszedł do udzielania odpowiedzi tj. czy przeczytał pytanie i możliwe odpowiedzi oraz czy poświęcił na to czas.

Co oznacza indeks zdecydowania?

Indeks zdecydowania ten określa poziom pewności badanego co do udzielanej odpowiedzi, oraz to, czy zmieniał zdanie lub czy się wahał.

Co oznacza indeks koncentracji?

Pozwala na określenie, czy badany wykazywał zniecierpliwienie, wykonywał chaotyczne ruchy podczas wypełniania kwestionariusza.

Co oznacza indeks potencjalnej odpowiedzi?

Indeks ten określa prawdopodobieństwo udzielenia danej odpowiedzi przez badanego (nawet jeżeli nie została ona ostatecznie wybrana).

Gdzie znajdę indeksy behawioralne dla danej odpowiedzi?

Indeksy są widoczne w Pogłębionym widoku każdej z odpowiedzi, po prawej stronie ekranu.

Jakie indeksy zobaczę w systemie Vivelio?

Dla każdego pytania Pogłębionego widoczne są indeksy: sumienności, pewności, koncentracji oraz potencjalnej odpowiedzi.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie pojedynczego wyboru?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie pojedynczego wyboru, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór pojedynczy”.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości liczbowej?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości liczbowej, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wartości liczbowej”.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości opisowej?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości opisowej, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wartości opisowej”.

Jak dodać najcześciej wykorzystywane badanie do ulubionych?

Aby dodać badanie do ulubionych, należy kliknąć przycisk ,,Oznacz jako ulubione” (z symbolem gwiazdki) widocznym w prawym górnym rogu ekranu badania.

Kto może stworzyć grupę badawczą?

Każdy użytkownik może stworzyć swoją grupę badawczą. W takim wypadku staje się on administratorem grupy badawczej i ma możliwość dodawać i usuwać członków grupy badawczej.

Kto ma dostęp do grupy badawczej?

Każda z osób, które należą do grupy badawczej ma dostęp do wszystkich badań, stworzonych w ramach grupy.

Jak stworzyć nowy kwestionariusz?

Aby stworzyć nowy kwestionariusz, wybierz opcję ,,Dodaj” widoczną w prawym, górny, rogu zakładki Kwestionariusze.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie pojedynczego wyboru?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie pojedynczego wyboru, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór pojedynczy”.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wielokrotnego wyboru?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wielokrotnego wyboru, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wielokrotny”.

Jak pobrać raport z badania?

Aby pobrać raport z badania, należy kliknąć na drugą od lewej ikonkę, widoczną u góry ekranu badania, a następnie wybrać format, w jakim chce się pobrać wyniki badania.

W jakich formatach mogę pobrać wyniki?

Wyniki badań można pobrać w formatach: CSV oraz XLSX.

Czym różni się badanie Klasyczne od Pogłębionego?

Wybierając badanie Klasyczne, otrzymamy wyniki przedstawione w formie statystyk. Przy badaniu Pogłębionym, oprócz statystyk, zobaczysz także indeksy behawioralne oraz prześledzisz ścieżkę decyzyjną ankietowanego.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wielokrotnego wyboru?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wielokrotnego wyboru, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wielokrotny”.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości liczbowej?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości liczbowej, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wartości liczbowej”.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości opisowej?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości opisowej, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wartości opisowej”.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie skali?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie skali, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,suwak”.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wielokrotnego wyboru?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wielokrotnego wyboru, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wielokrotny”.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości liczbowej?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości liczbowej, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wartości liczbowej”.

Czym różni się badanie Klasyczne od Pogłębionego?

Wybierając badanie Klasyczne, otrzymamy wyniki przedstawione w formie statystyk. Przy badaniu Pogłębionym, oprócz statystyk, zobaczysz także indeksy behawioralne oraz prześledzisz ścieżkę decyzyjną ankietowanego.

Co oznacza indeks potencjalnej odpowiedzi?

Indeks ten określa prawdopodobieństwo udzielenia danej odpowiedzi przez badanego (nawet jeżeli nie została ona ostatecznie wybrana).

Czym różni się badanie Klasyczne od Pogłębionego?

Wybierając badanie Klasyczne, otrzymamy wyniki przedstawione w formie statystyk. Przy badaniu Pogłębionym, oprócz statystyk, zobaczysz także indeksy behawioralne oraz prześledzisz ścieżkę decyzyjną ankietowanego.

Jak utworzyć grupę badawczą?

Aby stworzyć grupę badawczą należy wejść w Grupy badawcze, a następnie wybrać opcję ,,Utwórz grupę badawczą”, a następnie wpisać nazwę, jaką chcemy jej nadać.

Jak stworzyć projekt badawczy?

Aby stworzyć projekt badawczy należy wejść w Grupy badawcze, a następnie wybrać opcję ,,Utwórz projekt badawczy”, a następnie wpisać nazwę, jaką chcemy jej nadać.

Jaka jest różnica miedzy grupą badawczą a projektem?

Projekt jest ,,podfolderem” grupy badawczej. Można go tworzyć dla ułatwienia organizacji pracy. Badania można tworzyć Tworzenie grup badawczych nie jest obowiązkowe.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie pojedynczego wyboru?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie pojedynczego wyboru, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór pojedynczy”.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wielokrotnego wyboru?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wielokrotnego wyboru, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wielokrotny”.

Jakie indeksy zobaczę?

Dla każdego pytania Pogłębionego widoczne są indeksy: sumienności, pewności, koncentracji oraz potencjalnej odpowiedzi.

Co oznacza indeks sumienności?

Indeks sumienności weryfikuje czy użytkownik sumiennie podszedł do udzielania odpowiedzi tj. czy przeczytał pytanie i możliwe odpowiedzi oraz czy poświęcił na to czas.

Co oznacza indeks zdecydowania?

Indeks zdecydowania ten określa poziom pewności badanego co do udzielanej odpowiedzi, oraz to, czy zmieniał zdanie lub czy się wahał.

Co oznacza indeks koncentracji?

Pozwala na określenie, czy badany wykazywał zniecierpliwienie, wykonywał chaotyczne ruchy podczas wypełniania kwestionariusza.

Co oznacza indeks potencjalnej odpowiedzi?

Indeks ten określa prawdopodobieństwo udzielenia danej odpowiedzi przez badanego (nawet jeżeli nie została ona ostatecznie wybrana).

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości opisowej?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości opisowej, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wartości opisowej”.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wielokrotnego wyboru?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wielokrotnego wyboru, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wielokrotny”.

Gdzie zobaczę zbiorcze statystyki badania?

Aby zobaczyć statystyki badania, należy wejść w ekran badania, a następnie wybrać opcję ,,Zobacz więcej”, widoczną w w górnej części ekranu.

W jakich formatach mogę pobrać wyniki?

Wyniki badań można pobrać w formatach: CSV oraz XLSX.

Jak zobaczyć statystyki całego badania?

Po wejściu w opcję ,,Zobacz więcej” widoczną w sekcji Statystyki, wyniki zbiorcze dla całego badania pokazują się jako domyślne. Wyniki te można analizować także dla poszczególnych kanałów odpowiedzi.

Czy mogę zobaczyć statystyki z poszczególnych kanałów odpowiedzi?

Tak, klikając na kanał odpowiedzi, którego odpowiedzi chcemy zobaczyć, widoczny u góry ekranu, w rozwijanej liście.

W jakich formatach mogę pobrać wyniki?

Wyniki badań można pobrać w formatach: CSV oraz XLSX.

Czy mogę wydrukować wyniki badań?

Aby wydrukować wyniki badań, należy kliknąć w opcję ,,Wydrukuj raport” widoczną w górnej części ekranu konkretnej odpowiedzi Pogłębionej.

Czym różni się badanie Klasyczne od Pogłębionego?

Wybierając badanie Klasyczne, otrzymamy wyniki przedstawione w formie statystyk. Przy badaniu Pogłębionym, oprócz statystyk, zobaczysz także indeksy behawioralne oraz prześledzisz ścieżkę decyzyjną ankietowanego.

Jak mogę stworzyć sekcję?

Aby stworzyć sekcję, należy wybrać opcję ,,Dodaj sekcję” w ekranie tworzenia kwestionariusza.

Jakie indeksy zobaczę w systemie Vivelio?

Dla każdego pytania Pogłębionego widoczne są indeksy: sumienności, pewności, koncentracji oraz potencjalnej odpowiedzi.

Gdzie znajdę indeksy behawioralne dla danego pytania?

Indeksy są widoczne w Pogłębionym widoku każdej z odpowiedzi, po prawej stronie ekranu.

Jak przygotować indywidualną ankietę?

Aby stworzyć indywidualną ankietę, należy dodać nowy Kanał odpowiedzi w ekranie badania i wybrać indywidualny typ kanału.

Jak przygotwać anonimową ankietę?

Aby stworzyć indywidualną ankietę, należy dodać nowy Kanał odpowiedzi w ekranie badania i wybrać anonimowy typ kanału.

Gdzie zobaczę informację o ilości wypełnionych ankiet?

Informację o ilości wypełnionych ankiet można znaleźć na dole sekcji ,,Podsumowanie”, widocznej w ekranie badania.

Jak pobrać raport z badania?

Aby pobrać raport z badania, należy kliknąć na drugą od lewej ikonkę, widoczną u góry ekranu badania, a następnie wybrać format, w jakim chce się pobrać wyniki badania.

W jakich formatach mogę pobrać wyniki?

Wyniki badań można pobrać w formatach: CSV oraz XLSX.

Czy mogę wydrukować wyniki badań?

Aby wydrukować wyniki badań, należy kliknąć w opcję ,,Wydrukuj raport” widoczną w górnej części ekranu konkretnej odpowiedzi Pogłębionej.

Gdzie znajdę indeksy behawioralne dla danej odpowiedzi?

Indeksy są widoczne w Pogłębionym widoku każdej z odpowiedzi, po prawej stronie ekranu.

Jak dodać nowy kanał odpowiedzi?

Aby dodać kanał odpowiedzi, należy przycisnąć opcję ,,Dodaj kanał” widoczną w prawym dolnym rogu ekranu badania. Po włączeniu tej opcji należy wybrać jedną z dwóch opcji – kanał może być indywidualny lub anonimowy.

Jak poznać, które kanały są aktywne?

Aktywne kanały odpowiedzi to te, przy których w Menu udostępniania widoczny jest pomarańczowy przełącznik. Każdy nowo stworzony kanał jest domyślnie aktywny. W każdej chwili można wyłączyć kanał, przesuwając przełącznik.

Jak przygotować indywidualną ankietę?

Aby stworzyć indywidualną ankietę, należy dodać nowy Kanał odpowiedzi w ekranie badania i wybrać indywidualny typ kanału.

Jak przygotwać anonimową ankietę?

Aby stworzyć indywidualną ankietę, należy dodać nowy Kanał odpowiedzi w ekranie badania i wybrać anonimowy typ kanału.

Jakie indeksy zobaczę w systemie Vivelio?

Dla każdego pytania Pogłębionego widoczne są indeksy: sumienności, pewności, koncentracji oraz potencjalnej odpowiedzi.

Gdzie znajdę indeksy behawioralne dla danej odpowiedzi?

Indeksy są widoczne w Pogłębionym widoku każdej z odpowiedzi, po prawej stronie ekranu.

Co to jest grupa badawcza?

Grupa badawcza to użytkownicy pracujący na tych samych zasobach.

Kto może stworzyć grupę badawczą?

Każdy użytkownik może stworzyć swoją grupę badawczą. W takim wypadku staje się on administratorem grupy badawczej i ma możliwość dodawać i usuwać członków grupy badawczej.

Kto ma dostęp do grupy badawczej?

Każda z osób, które należą do grupy badawczej ma dostęp do wszystkich badań, stworzonych w ramach grupy.

Jakie indeksy zobaczę w systemie Vivelio?

Dla każdego pytania Pogłębionego widoczne są indeksy: sumienności, pewności, koncentracji oraz potencjalnej odpowiedzi.

Czym różni się badanie Klasyczne od Pogłębionego?

Wybierając badanie Klasyczne, otrzymamy wyniki przedstawione w formie statystyk. Przy badaniu Pogłębionym, oprócz statystyk, zobaczysz także indeksy behawioralne oraz prześledzisz ścieżkę decyzyjną ankietowanego.

Jak stworzyć sekcję pytań tworząc kwestionariusz?

Aby stworzyć sekcję, wybierz opcję ,,Dodaj sekcję” w ekranie tworzenia kwestionariusza.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wielokrotnego wyboru?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wielokrotnego wyboru, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wielokrotny”.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości liczbowej?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie wyboru wartości liczbowej, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,wybór wartości liczbowej”.

Jak stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie tekstowej?

Aby stworzyć pytanie z odpowiedzią w formie tekstowej, w ekranie tworzenia kwestionariusza wybierz opcję ,,Dodaj pytanie”, a następnie w polu ,,Rodzaj pytania” wybierz ,,krótka odpowiedź”.

Gdzie zobaczę zbiorcze statystyki badania?

Aby zobaczyć statystyki badania, wybierz opcję ,,Zobacz więcej” w ekranie badania.

Jak zobaczyć statystyki całego badania?

Po wejściu w opcję ,,Zobacz więcej” widoczną w sekcji Statystyki, wyniki zbiorcze dla całego badania pokazują się jako domyślne. Wyniki te można analizować także dla poszczególnych kanałów odpowiedzi.

Czy mogę zobaczyć statystyki z poszczególnych kanałów odpowiedzi?

Tak, klikając na kanał odpowiedzi, którego odpowiedzi chcemy zobaczyć, widoczny u góry ekranu, w rozwijanej liście.

W jakich formatach mogę pobrać wyniki?

Wyniki badań można pobrać w formatach: CSV oraz XLSX.

Czy mogę wydrukować wyniki badań?

Aby wydrukować wyniki badań, należy kliknąć w opcję ,,Wydrukuj raport” widoczną w górnej części ekranu konkretnej odpowiedzi Pogłębionej.

background gradient

Zbuduj przewagę konkurencyjną dzięki naszej nowoczesnej platformie.
Zarejestruj się teraz.