Badanie kultury organizacyjnej

background logo
vivelio image

Dopasuj strategię działań firmy do jej wartości i celów.

  • Doskonal kulturę organizacyjną! Badanie pomoże Ci zidentyfikować wartości, przekonania, normy i zachowania, które są obecne w organizacji. Poznanie ich umożliwi lepsze dostosowanie strategii i działań firmy do istniejącej kultury organizacyjnej, lub ją kształtować.

  • Identyfikuj mocne i słabe strony! Badanie kultury organizacyjnej umożliwi Ci identyfikację mocnych stron, tj. aspektów kultury, które przynoszą korzyści i wspierają efektywność organizacji. Jednocześnie pozwala na zidentyfikowanie słabych stron, czyli obszarów wymagających poprawy. To pozwala pracodawcy skoncentrować się na wzmocnieniu pozytywnych aspektów i wprowadzeniu zmian w obszarach potrzebujących rozwoju.

  • Zbuduj markę pracodawcy! Kultura organizacyjna odgrywa ważną rolę w kształtowaniu wizerunku firmy jako pracodawcy. Badanie kultury organizacyjnej pozwali Ci na identyfikację wartości i cech, które są ważne dla pracowników. Pracodawca może wykorzystać te informacje do budowania swojego wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy, przyciągającego i utrzymującego wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Poznaj Vivelio i dowiedz się, jakie dane zobaczysz, analizując odpowiedzi badanych!

Sprawdź

Szczególne funkcje:

  • Zobacz, z jakimi wartościami utożsamiają się pracownicy dzięki indeksom behawioralnym.

  • Przekazuj zebrane dane dalej w szybki sposób dzięki opcji eksportów wyników.

  • Stwórz anonimowe kanały odpowiedzi, by zachęcić ludzi do wypowiedzi.

vivelio ai

Jak przygotować ankietę?

Oto kilka rad, które mogą być przydatne tworząc Twój autorski kwestionariusz:

  1. Wybierz Pogłębiony rodzaj badania.

  2. Ustaw punktację. Oprócz analizy indeksów, warto też przyjrzeć się stworzonej hierarchii wartości.

  3. W tym kwestionariuszu, najlepiej sprawdzą się pytania w formie wartości opisowej lub wartości liczbowej.

  4. Korzystaj z kanałów anonimowych przy dystrybucji ankiety, by pracownicy nie obawiali się ujawnić swoich przekonań.

Masz specjalne wymagania? Skontaktuj się z nami! Chętnie poznamy Twoje potrzeby i przygotujemy dla Ciebie spersonalizowaną ofertę w ramach Pakietu Enterprise!

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się badanie Klasyczne od Pogłębionego?

Wybierając badanie Klasyczne, otrzymamy wyniki przedstawione w formie statystyk. Przy badaniu Pogłębionym, oprócz statystyk, zobaczysz także indeksy behawioralne oraz prześledzisz ścieżkę decyzyjną ankietowanego.

Jak mogę stworzyć sekcję?

Aby stworzyć sekcję, należy wybrać opcję ,,Dodaj sekcję” w ekranie tworzenia kwestionariusza.

Jakie indeksy zobaczę w systemie Vivelio?

Dla każdego pytania Pogłębionego widoczne są indeksy: sumienności, pewności, koncentracji oraz potencjalnej odpowiedzi.

Gdzie znajdę indeksy behawioralne dla danego pytania?

Indeksy są widoczne w Pogłębionym widoku każdej z odpowiedzi, po prawej stronie ekranu.

Jak przygotować indywidualną ankietę?

Aby stworzyć indywidualną ankietę, należy dodać nowy Kanał odpowiedzi w ekranie badania i wybrać indywidualny typ kanału.

Jak przygotwać anonimową ankietę?

Aby stworzyć indywidualną ankietę, należy dodać nowy Kanał odpowiedzi w ekranie badania i wybrać anonimowy typ kanału.

background gradient

Zbuduj przewagę konkurencyjną dzięki nowoczesnej platformie.
Zarejestruj się teraz.