Archiwizacja badań

1. Aby zarchiwizować badanie, przejdź do panelu „Grupy badawcze”.

2. Następnie wybierz jedną z grup znajdujących się po lewej stronie ekranu.

3. W zakładce projekty zobaczysz listę przeprowadzonych w ramach grupy badawczej badań.

4. Kliknij przycisk oznaczony symbolem trzech kropki obok wybranego badania.

Archiwizacja badań Vivelio

5. Następnie wciśnij przycisk „Archiwizuj”.

Archiwizacja badań