Projekt – czym jest i jak go stworzyć?

1. Projekt to forma grupowania badań (np. tematyczna, lub z danego okresu).

2. Aby stworzyć projekt, wejdź w ekran Grupy badawczej, a następnie kliknij ,,Utwórz projekt badawczy”.

3. Tworzenie projektu badawczego wymaga nadania mu nazwy.

Tworzenie projektu badawczego w ramach grupy badawczej - Vivelio

4. Do projektu można dodać badania, które będą zgrupowane w ramach projektu.