Jak przywrócić zarchiwizowane badanie?

1.  Aby przywrócić zarchiwizowane badanie, przejdź do panelu „Grupy badawcze”.

2. Następnie wybierz jedną z grup znajdujących się po lewej stronie ekranu.

3. Na ekranie pojawi się lista badań prowadzonych w ramach wybranej grupy badawczej.

Przywrócenie zarchaizowanego badania

4. Na górze listy znajdują się trzy zakładki.

5. Kliknij zakładkę o nazwie „Archiwum” – znajdziesz tam wszystkie zarchiwizowane badania.

6. Aby przywrócić badanie, kliknij przycisk oznaczony trzema poziomymi kropkami, a następnie wybierz opcję „Przywróć”.

Przywracanie badania z archiwum

7. Badanie zostanie przywrócone.