Jak dodać pytanie w oknie Pytanie?

1. Kliknij ,,Dodaj kolejne pytanie”.

Jak dodać pytanie - instruktaż

2. Na ekranie tworzenia pytania wpisz treść pytania oraz wybierz rodzaj odpowiedzi. Więcej o rodzajach pytań i wariantach odpowiedzi dowiesz się z instruktażu ,,Jakie rodzaje odpowiedzi można wybrać?”.

Dodawanie pytań Vivelio instruktaż

3. Po dodaniu treści pytania oraz określeniu wariantu odpowiedzi, kliknij „Zapisz”, by zapisać pytanie. Zostanie ono dodane do kwestionariusza.

4. Pamiętaj, że by zbierać punkty dla poszczególnych pytań, musisz poza wyborem ustawień punktacji dla całego kwestionariusza (więcej na ten temat przeczytasz w instruktażu ,,Pytania punktowane”), przypisać także wartość poszczególnym pytaniom. Możesz to zrobić klikając opcję ,,Logika pytań” widoczną obok każdego pytania.

5. Jeśli chcesz, aby odpowiedź na pytanie była obowiązkowa, wybierz opcję ,,Wymagane”, widoczną obok każdego pytania.

6. Możesz skorzystać z opcji kopiowania istniejącego pytania w kwestionariuszu. Aby to zrobić, kliknij ikonę z trzema kropkami przy wybranym do skopiowania pytaniu. Następnie kliknij „Kopiuj”.