Jak stworzyć kopię kwestionariusza

1. Aby stworzyć kopię kwestionariusza, wciśnij przycisk „Utwórz kopię” znajdujący się po prawej stronie kwestionariusza. Kopia zostanie utworzona.

Tworzenie kopii kwestionariusza