Pytania punktowane

Vivelio daje możliwość przyznawania punktów pytaniom. Proces ten składa się z trzech kroków.

  1. Po pierwsze, należy wybrać ustawienia punktacji dla całego kwestionariusza. Z instruktażu ,,Ustawienia punktacji” dowiesz się, co określają logiki punktacji i z jakich możesz skorzystać.
  2. Po drugie, zdecyduj o strategii zbierania odpowiedzi dla pojedynczego pytania. O tym, jak to zrobić oraz jakie strategie możesz wybrać dowiesz się z instruktażu ,,Jak wybrać strategię punktacji”.
  3. Po trzecie, przypisz wartości punktowe dla poszczególnych odpowiedzi. Odpowiedź na pytanie jak to zrobić znajdziesz w instruktażu ,,Jak ustawić punktację dla poszczególnych odpowiedzi”.