Zarządzanie członkami grupy badawczej

1. W ramach grupy badawczej możesz także zarządzać jej członkami. Jest to trzecia zakładka pojawiająca się po wyborze dowolnej grupy badawczej z listy.

Tworzenie grupy badawczej

2. Aby zobaczyć, kto wchodzi w skład członków grupy badawczej, kliknij przycisk „Członkowie”.

3. Aby dodać nowego członka do istniejącej grupy badawczej, kliknij przycisk „Dodaj członka”, a następnie wybierz jedną z osób będących w twojej organizacji. Następnie przydziel rolę nowemu członkowi, może on pozostać zwykłym użytkownikiem lub administratorem grupy badawczej.

4. Aby usunąć dodanego już członka organizacji do grupy badawczej, wciśnij przycisk z symbolem „Kosz” przypisany do wybranej jednostki. Przycisk znajduje się po prawej stronie ekranu.

5. Grupa badawcza umożliwia nadanie dostępu do danego kwestionariusza innym członkom organizacji, którzy wchodzą w jej skład. W przypadku, gdy kwestionariusz tworzony jest poza grupą badawczą, tylko twórca widzi go w polu kwestionariuszy i ma możliwość jego podglądu oraz edycji.