Jak dodać pytanie w oknie Przejścia?

Ważne! Tworzenie pytań w funkcji ,,Przejścia” jest w trakcie rozwoju. Jeżeli chcesz przetestować tę funkcję, skontaktuj się z nami. 

1. Aby dodać nowe pytanie w oknie ,,Przejścia”, kliknij widoczny w lewym górnym rogu przycisk ,,+”.

Jak dodać pytanie w oknie przejścia - instruktaż

2. Powstaje pole nowego pytania. Najeżdżając na nie myszą, widoczne są następujące opcje:

 • oznaczenia pytania jako obowiązkowe do odpowiedzi,
 • edycja pytania,
 • usunięcie pytania,
 • przejścia – miejsce do tworzenia połączeń między odpowiedziami ( z których wychodzą odpowiedzi).

3. Aby wpisać jego treść, należy wybrać opcję edycji, a następnie:

 • wpisać treść pytania,
 • określić rodzaj odpowiedzi,
 • określić czy odpowiedź jest wymagana,
 • ustawić strategię punktacji,
 • opcjonalnie dokonać wyboru etykiety (funkcja ta dotyczy tylko logiki punktacji – suma etykiet oraz średnia etykiet),
 • wpisać wartość uzyskanego wyniku,
 • wpisać odpowiedź.

4. W sekcji „Zaawansowane” znajdziesz także pole do wpisania dodatkowej treści pytania.