Jak stworzyć nowy szablon w oparciu o istniejący kwestionariusz?

1. Aby stworzyć nowy szablon na bazie już istniejącego kwestionariusza, wciśnij przycisk w kształcie strzałki przylegający do przycisku „Utwórz kopię”.

Tworzenie szablonu kwestionariusza

2. Pojawi się dodatkowy przycisk o nazwie “Utwórz kopię w oparciu o kwestionariusz”. Szablon zostanie utworzony.

Tworzenie szablonu ankietowego Vivelio