Jakie rodzaje odpowiedzi można wybrać?

Tworząc kwestionariusze można wybrać następujące rodzaje odpowiedzi:

Typ odpowiedzi Podtyp Opis Informacja dodatkowa
Wybór Jednokrotny wybór

 

 

Możliwość wyboru tylko jednej odpowiedzi spośród dostępnych opcji. Istnieje możliwość dodania pola opisowego przy odpowiedzi. Można to zrobić, włączając ikonę z ołówkiem przy odpowiedzi.
Wielokrotny wybór Możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi spośród dostępnych opcji. Istnieje możliwość dodania pola opisowego przy odpowiedzi. Można to zrobić, włączając ikonę z ołówkiem przy odpowiedzi.
Wartość liczbowa Możliwość wyboru pola z odpowiedzią w formie liczby.
Wartość opisowa Możliwość wyboru pola z odpowiedzią w formie opisowej.
Tekst Krótka odpowiedź Umożliwia udzielenie dowolnej odpowiedzi opisowej oraz opcjonalnie obrazka.

 

W przygotowaniu są kolejne. Jeżeli chcesz je przetestować, skontaktuj się z nami:

Typ odpowiedzi Podtyp Opis Informacja dodatkowa
Lista wyboru Możliwość wyboru odpowiedzi spośród dostępnych opcji za pomocą rozwijanej listy. Możesz zdecydować o maksymalnej licznie odpowiedzi, których będzie mógł udzielić ankietowany. Jeżeli tego nie zrobisz, ankietowany będzie mógł zaznaczyć tyle odpowiedzi, ile mu się podoba.
Siatka wielokrotnego wyboru Możliwość wyboru wielu odpowiedzi w formie grafik spośród zamieszczonych.
Siatka jednokrotnego wyboru Możliwość wyboru jednej odpowiedzi w formie grafiki spośród zamieszczonych.
Skala Suwak Umożliwia określenie wartości poprzez przesunięcie punktu znajdującego się na powierzchni suwaka. Tworząc pytanie, pojawi się wizualizacja suwaka, a także pola do określenia:

 1. wartości minimalnej,
 2. wartości maksymalnej,
 3. kroku, a więc wartości podziałki skali,
 4. etykiety wartości minimalnej, czyli nazwy wartości minimalnej, która wyświetli się na początku skali,
 5. etykiety wartości maksymalnej, czyli nazwy wartości minimalnej, która wyświetli się ona na końcu skali,
 6. właściwej odpowiedzi w przypadku, gdy chcesz, aby to pytanie było punktowane. Aby funkcja ta mogła działać, konieczne jest ustawienie aktywnej logiki punktacji.
Suwak wielokrotny Umożliwia określenie wartości poprzez przesunięcie punktów znajdującego się na kilku suwakach. Tworząc pytanie, pojawi się wizualizacja suwaka, a także pola do określenia:

 1. wartości minimalnej,
 2. wartości maksymalnej,
 3. kroku, a więc wartości podziałki skali,
 4. etykiety wartości minimalnej, czyli nazwy wartości minimalnej, która wyświetli się na początku skali,
 5. etykiety wartości maksymalnej, czyli nazwy wartości minimalnej, która wyświetli się ona na końcu skali,
 6. właściwej odpowiedzi w przypadku, gdy chcesz, aby to pytanie było punktowane. Aby funkcja ta mogła działać, konieczne jest ustawienie aktywnej logiki punktacji.
Skala odczuć Umożliwia określenie wartości poprzez przesunięcie punktu znajdującego się na suwaku. Skala odczuć wizualizowana jest poprzez postać wypełniający się kolorem piktogram człowieka. Uwaga! Wizualizacja pojawi się dopiero po utworzeniu pytania i zapisania kwestionariusza.

Skala odczuć nie potrzebuje dodatkowej konfiguracji.

Sortowanie Tekst Umożliwia sortowanie tekstu. Wybierając opcję sortowania tekstu, należy:

 1. wpisać odpowiedź (np. słowo lub fragment zdania) do sortowania,
 2. oraz w przypadku ustawienia punktacji dla tego pytania, określić ich właściwą, punktowaną pozycję.
Obrazki Umożliwia sortowanie obrazków w wybranej kolejności. Wybierając opcję sortowania obrazków, należy:

 1. dodać obrazek, pochodzący z własnych zasobów
 2. w przypadku ustawienia punktacji dla tego pytania określić ich właściwą, punktowaną pozycję.
Hierarchia Umożliwia ułożenie odpowiedzi w określonej kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. Wybierając opcję hierarchia, należy:

 1. wpisać odpowiedź (np. słowo lub fragment zdania) do sortowania
 2. w przypadku ustawienia punktacji dla tego pytania określić ich właściwą, punktowaną pozycję.