Jak ustawić punktację dla poszczególnych odpowiedzi?

Po określeniu logiki pytań dla całego kwestionariusza oraz wyborze strategii punktacji, należy zdecydować, którym odpowiedziom przyznajemy punkty. Przypisanie wartości dla poszczególnych odpowiedzi odbywa się na poziomie każdego pytania.

1. Dla strategii punktacji ,,Jedna punktowana”.

 • Ustaw dowolną wartość w polu „Uzyskany wynik”. Będzie to wartość, jaką otrzyma osoba za udzielenie poprawnej odpowiedzi.

Strategia punktacji - jedna punktowana odpowiedź w systemie Vivelio

2. Dla strategii punktacji ,,Dowolna punktowana”.

 • Punkty odpowiedziom przyznaje się za pomocą strzałek umieszczonych obok każdej z nich.

Strategia punktacji - jedna punktowana odpowiedź w systemie Vivelio

3. Dla strategii ,,Punkty za wszystkie poprawne”.

 • Ustaw dowolną wartość w polu „Uzyskany wynik”. Będzie to wartość, jaką otrzyma osoba za udzielenie poprawnej odpowiedzi.

Strategia punktacji - dowolna punktowana odpowiedź w systemie Vivelio

4. Dla strategii ,,Punktacja cząstkowa”.

 • W pierwszym kroku określa się, czy dana konkretna odpowiedź ma być punktowana, poprzez włączenie pomarańczowego przycisku obok odpowiedzi.
 • Następnie określa się wartość punktową takiej odpowiedzi za pomocą strzałek umieszczonych obok każdej z nich. Punktacja określana na poziomie pytania a punkty liczone są proporcjonalnie.

Strategia punktacji częściowo punktowana

5. Dla strategii ,,Zakres punktowy” (dla podtypów pytań: wartość opisowa oraz wartość liczbowa).

 • W pierwszym kroku w oknie ,,Wartość końcowa” określa się górną granicę przedziału, dla którego będą przyznawane punkty.
 • Następnie w oknie ,,Wynik” określa się ilość punktów, którą uzyska ankietowany za udzielenie odpowiedzi, mieszącej się w stworzonym przez siebie przedziale.
 • Ostatnim krokiem jest przypisanie wartości punktowej poszczególnej odpowiedzi. To dzięki tej wartości wiadomo, czy odpowiedź mieści się w stworzonym zakresie (pkt. a) i czy zostaną jej przydzielone punkty (pkt.b).

Strategia punktacji - zakres liczbowy punktowany

6. Dla strategii ,,Zakres punktowy” (dla podtypu pytania suwak).

 • W oknie ,,Wartość końcowa” określa się górną granicę przedziału, dla którego będą przyznawane punkty.
 • Następnie w oknie ,,Wynik” określa się ilość punktów, którą uzyska ankietowany za udzielenie odpowiedzi, mieszącej się w stworzonym przez siebie przedziale.
 • Można tworzyć wiele przedziałów, korzystając z przycisku ,,+”.

Strategia punktacji - suwak

7. Dla strategii ,,Układ punktowany”.

 • Ustaw dowolną wartość w polu „Uzyskany wynik”. Będzie to wartość, jaką otrzyma osoba za udzielenie poprawnej odpowiedzi, czyli ułożenie fragmentów tekstu lub obrazów w prawidłowej kolejności.
 • Następnie w oknie ,,Prawidłowa pozycja”, obok każdej z odpowiedzi, określa się, na którym miejscu ma się znaleźć ta odpowiedź, aby punkty zostały przyznane.

Strategia układ punktowany