Grupa badawcza – czym jest i jak ją stworzyć?

Grupa badawcza to miejsce pracy członków zespołu. Tworzone w ramach grupy badawczej kwestionariusze, badania oraz projekty mogą wykorzystać wszyscy jej członkowie.

1. Aby stworzyć grupę badawczą, kliknij przycisk ,,Utwórz grupę badawczą” w sekcji Twoje grupy badawcze w Panelu głównym. Opcja ta znajduje się także w zakładce ,,Grupy badawcze”.

Grupa badawcza - tworzenie

2. Tworzenie grupy badawczej wymaga nadanie jej nazwy.

3. Utwórz projekt w ramach grupy badawcze, klikając zakładkę „Utwórz projekt badawczy” w górnym rogu ekranu.

Tworzenie projektu badawczego w ramach grupy badawczej - Vivelio

4. Utworzenie projektu wymaga nadania mu nazwy. Wpisz nazwę projektu, a następnie kliknij „Utwórz.

5. Utwórz badanie w ramach projektu, klikając przycisk „Utwórz badanie w ramach projektu” znajdujący się pod nazwą utworzonego projektu.

  • Wybierz „Rodzaj odpowiedzi,
  • wpisz „Nazwę badania,
  • wpisz „Opis badania”,
  • oraz wybierz kwestionariusz.
  • Następnie kliknij „Dodaj badanie”.