Jak wybrać strategię punktacji?

Strategie punktacji to sposób określenia ile i które odpowiedzi są poprawne. Na ich podstawie będzie potem można przypisać punkty do poszczególnych odpowiedzi. Aby przypisać strategię punktacji, wybierz opcję ,,Strategia punktacji”, a następnie wybierz jedną ze strategii:

Podtyp pytania Strategie punktacji Opis
Jednokrotny wybór
Jedna punktowana Tylko jedna odpowiedź (prawidłowa) jest punktowana.
Dowolnie punktowana Każda odpowiedź może być punktowana, ale tylko jedna może być zaznaczona.
Wielokrotny wybór
Punkty za wszystkie poprawne Tylko zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi oznacza przyznanie punktów.
Dowolna punktowana Każda odpowiedź może być punktowana, zaznaczone odpowiedzi są wliczane do wyniku.
Punktacja cząstkowa Punktacja określana na poziomie pytania a punkty liczone są proporcjonalnie.
Wartość liczbowa
Jedna punktowana Tylko jedna odpowiedź (prawidłowa) jest punktowana.
Dowolna punktowana Każda odpowiedź może być punktowana, ale tylko jedna może być zaznaczona.
Zakres punktowy Określ przedziały odpowiedzi i przyznaj im wartość punktową.
Wartość opisowa
Jedna punktowana Tylko jedna odpowiedź (prawidłowa) jest punktowana.
Dowolna punktowana Każda odpowiedź może być punktowana, ale tylko jedna może być zaznaczona.
Zakres punktowy Określ przedziały odpowiedzi i przyznaj im wartość punktową.
Krótka odpowiedź
(Logika tego pytania nie pozwala na przyznanie mu punktów.)

 

W przygotowaniu są kolejne. Jeżeli chcesz je przetestować, skontaktuj się z nami. Strategie zbierania punktów dla tych pytań to:

Podtyp pytania Strategie punktacji Opis
Lista wyboru
(Logika tego pytania nie pozwala na przyznanie mu punktów.)
Siatka jednokrotnego wyboru
Jedna punktowana Tylko jedna odpowiedź (prawidłowa) jest punktowana.
Dowolna punktowana Każda odpowiedź może być punktowana, ale tylko jedna może być zaznaczona.
Siatka wielokrotnego wyboru
Punkty za wszystkie poprawne Tylko zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi oznacza przyznanie punktów.
Dowolna punktowana Każda odpowiedź może być punktowana, ale tylko jedna może być zaznaczona.
Punktacja cząstkowa Punktacja określana na poziomie pytania a punkty liczone są proporcjonalnie.
Suwak
Jedna punktowana Tylko jedna odpowiedź (prawidłowa) jest punktowana.
Zakres punktowany Określ, które przedziały wartości na suwaku odpowiedzi będą punktowane i w jaki sposób.
Suwak wielokrotny
Punkty za wszystkie poprawne Tylko zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi oznacza przyznanie punktów.
Dowolna punktowana Każda odpowiedź może być punktowana, ale tylko jedna może być zaznaczona.
Punktacja cząstkowa Punktacja określana na poziomie pytania a punkty liczone są proporcjonalnie.
Skala odczuć
(Logika tego pytania nie pozwala na przyznanie mu punktów.)
Sortowanie (tekst, obrazek, hierarchia)
Układ punktowany Tylko ułożenie fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności spowoduje przyznanie punktów.

 

W rozwiniętym pasku z dostępnymi strategiami zbierania punktów, jako pierwsza widnieje opcja „Wyłączone”. Opcja ta wyłącza zbieranie punktów, a więc dzięki niej możesz cofnąć swoją decyzję o zbieraniu punktów w danym pytaniu.