Ustawienia punktacji

1. Aby ustawić logikę pytań, wybierz opcję ,,Ustawienia punktacji”, a następnie wybierz logikę pytań.

Strategie punktacji w systemie ankietowym Vivelio

2. Dostępne są trzy logiki pytań, widoczne po rozwinięciu paska: suma odpowiedzi, suma etykiet oraz średnia etykiet.

  • Suma odpowiedzi oznacza sumę punktów z prawidłowo udzielonych odpowiedzi.
  • Suma etykiet oznacza sumę punktów zaznaczonych odpowiedzi oznaczonych daną etykietą.
  • Średnia z etykiet oznacza średnią punktów zaznaczonych odpowiedzi oznaczonych daną etykietą.

Ustawienia punktacji Vivelio

3. Jeżeli chcesz wybrać opcję ,,Suma etykiet” lub ,,Średnia z etykiet” musisz stworzyć etykiety. W tym celu wpisz nazwę etykiety oraz kliknij „+”. Gdy stworzysz wszystkie etykiety, kliknij „Zapisz”.

Ustawienia punktacji Vivelio

4. W rozwiniętym pasku z dostępnymi logikami jako pierwsza widnieje opcja ,,Wyłączona”. Opcja ta wyłącza liczenie punktacji, a więc dzięki niej możesz cofnąć swoją decyzję o przyznawaniu punktów danemu pytaniu.