Political research

background logo
vivelio image

Ensure that the data you provide to customers is secure.

  • Działaj bardziej wydajnie! Przeprowadzenie ankiet online jest znacznie bardziej efektywne niż tradycyjne metody, takie jak przeprowadzanie wywiadów telefonicznych czy osobistych. Możesz zautomatyzować proces zbierania danych, co przyspiesza tempo gromadzenia odpowiedzi i oszczędza czas.
  • Personalizuj badania! Ankietowanie online daje Ci możliwość dostosowania pytań do specyficznych potrzeb badania. Możesz łatwo modyfikować i dostosowywać pytania w zależności od celów badawczych, a także personalizować ankietę dla różnych grup respondentów.
  • Szybko analizuj dane! Narzędzia do analizy danych pozwalają firmom w prosty sposób przetwarzać i interpretować wyniki badania, generować raporty oraz wizualizacje graficzne, co ułatwia zrozumienie zebranych informacji.

Get to know Vivelio and find out what data you will see when analyzing respondents' answers!

Check it out

Special features:

  • Assess the certainty of stated opinions and beliefs with behavioral indexes.
  • Increase credibility with customers by using the first artificial intelligence-based survey tool on the market.
  • Collect large amounts of data with easy and transparent survey distribution.
vivelio ai

How to prepare a survey?

Here are some tips that might be useful when creating your original questionnaire:

  1. Both the Insight and Classic types of survey will be good options for this type of survey.
  2. It is useful to divide the questionnaire into question sections.
  3. The scoring of the answers will not be important here.
  4. In this questionnaire, questions with a descriptive or numerical value response and a single-choice response will work best.

Do you conduct other opinion polls? Check it out:

Do you have special requirements? Get in touch with us! We will be happy to learn about your needs and prepare a personalised offer for you as part of the Enterprise Package!

Frequently asked questions

What indexes can I see in the Vivelio system?

For each Insight question, you can see indexes for diligence, certainty, focus, and potential answer.

How to create a single-choice question?

To create a single-choice question, in the questionnaire creation screen, select the “Add question” option, and then choose “single choice” in the “Answer type” field.

How to create a question with a numerical value answer?

To create a question with a numerical value answer, in the questionnaire creation screen, select the “Add question” option, and then choose “number picker” in the “Answer type” field.

How to create a question with a descriptive value answer?

To create a question with a descriptive value answer, in the questionnaire creation screen, select the “Add question” option, and then choose “Metrics” in the “Answer type” field.

background gradient

Build a competitive advantage with
a modern platform
.
Register now.