Badanie kompetencji ogólnych – Rekrutacja Lighthouse

blog image

  O kliencie

   

  Lighthouse to niewielkie przedsiębiorstwo HR’owe działające w obszarze rekrutacji oraz headhuntingu. Firma bazuje na trzech obszarach, w ramach których prowadzi działania HR’owe. Należą do nich stanowiska biurowe, sprzedażowe oraz inżynierskie.

   

  Obszar działań

   

  Firma rekrutacyjna Lighthouse zdecydowała się wykorzystać narzędzie Vivelio do przeprowadzania wstępnej weryfikacji wiedzy i umiejętności logicznego myślenia u kandydatów uczestniczących w rekrutacji wewnętrznej. Badanie skoncentrowało się na ocenie następujących umiejętności:

  • zaangażowanie kandydatów w proces badawczy,
  • responsywność na przesłane testy,
  • umiejętność logicznego myślenia,
  • umiejętność kojarzenia faktów na podstawie pytań z różnych dziedzin.

   

  Przebieg badania

   

  Proces badawczy rozpoczął się od stworzenia kwestionariusza przez rekrutera z firmy Lighthouse. Kwestionariusz ten został następnie przekazany potencjalnym kandydatom zainteresowanym pracą w firmie. Badanie przebiegło bez zakłóceń, a odpowiedzi udzielone przez kandydatów dostarczyły istotnych informacji dotyczących ich wiedzy ogólnej oraz zaangażowania.

  Kluczowym etapem procesu była analiza wyników badania, która została wzbogacona o rozmowy z kandydatami oraz analizę przesłanych CV.

   

  Efekty

   

  Efektem przeprowadzonych działań było poznanie zakresu wiedzy ogólnej kandydatów oraz ocena ich umiejętności logicznego myślenia. Firma Lighthouse osiągnęła swój cel, jakim było efektywne i sprawnie przeprowadzone badanie, co zyskało pozytywny odbiór wśród zaangażowanych stron.

   

  Wyróżniki

   

  Proces badawczy pozwolił firmie Lighthouse na wyciągnięcie kilku wniosków dotyczących narzędzia ankietowego Vivelio:

  • Usprawnienie większych procesów rekrutacyjnych: Kwestionariusz Vivelio może być skutecznym „filtrem” w większych procesach rekrutacyjnych, co przyczynia się do optymalizacji czasu pracy zespołu rekrutacyjnego.
  • Wsparcie rekrutacji z ogłoszeń: Narzędzie to jest przydatne podczas rekrutacji opierających się na ogłoszeniach, pomagając w weryfikacji zaangażowania kandydatów.

  Współpraca z Vivelio przebiegła bez zastrzeżeń. Maciej Wszółkowski, odpowiedzialny za procesy pilotażowe, był niezwykle szybki w reakcjach, a nasza współpraca była bezproblemowa. Narzędzie Vivelio okazało się niezwykle wartościowe podczas procesu rekrutacji, i jesteśmy przekonani, że może być użyteczne również w innych branżach.

   

  author image

  Bartosz Szajkowski

  Właściel

  Lighthouse