Ocena zadowolenia klientów w firmie SUPERSONIC

blog image

  O Kliencie

   

  Firma SUPERSONIC zajmuje się tworzeniem prostych, naturalnych potraw i napojów. Jej głównym celem jest dostarczanie produktów, które wpływają korzystnie na zdrowie, samopoczucie oraz dostarczają energii do działania. Produkty SUPERSONIC to bogate źródła naturalnych składników, adaptogenów i superfoods, które zostały starannie dobrane, aby wzajemnie się uzupełniały i dostarczały maksymalnych korzyści zdrowotnych.

  Firma ta łączy naukę i naturę, wykorzystując najnowsze badania naukowe i odkrycia natury, aby tworzyć innowacyjne produkty. SUPERSONIC wierzy, że żywność i napoje mogą być nie tylko smaczne, ale także odżywcze i zdrowe. W związku z tym firma skupia się na dostarczaniu wyjątkowych doświadczeń smakowych oraz korzyści zdrowotnych poprzez swoje produkty.

   

  Obszar działań

   

  Badanie przeprowadzone w firmie SUPERSONIC miało na celu ocenę satysfakcji klientów oraz analizę ich potrzeb. Umożliwiło lepsze zrozumienie oczekiwań klientów oraz dostosowanie strategii firmy do ich preferencji. Dzięki tym pozytywnym aspektom procesu badawczego firma uzyskała bardziej precyzyjne i efektywne wyniki, które mogą przełożyć  się na stabilność i wzrost firmy SUPERSONIC w przyszłości.

  Długoterminowy sukces organizacji zwykle opiera się na zrozumieniu i reagowaniu na zmieniające się potrzeby klientów, co badanie satysfakcji klientów pomogło osiągnąć firmie. Dzięki ciągłemu monitorowaniu i ocenie zadowolenia klientów, a także dostosowywaniu swojej oferty do ich oczekiwań, firma może utrzymać swoją konkurencyjność i rozwijać się na rynku.

   

  Przebieg badania

   

  Badanie pozwoliło na zidentyfikowanie czynników, które wcześniej nie były brane pod uwagę, a zostały ujawnione w trakcie jego trwania, dzięki starannie opracowanym pytaniom i klarownym odpowiedziom. Podczas tworzenia kwestionariusza ujawniła się sytuacja, w której stwierdzono, że niektóre z pytań w kwestionariuszu są mało zrozumiałe lub nie przynoszą istotnych informacji. Dzięki otrzymanemu feedbackowi udało się zoptymalizować kwestionariusz, eliminując błędne pytania i dodając te, które są kluczowe dla zrozumienia satysfakcji klienta.

   

  Efekty

   

  Po przeprowadzeniu badania firma otrzymała szczegółową analizę danych, która umożliwiła efektywne pozyskanie istotnych informacji z zebranych materiałów. Dzięki czemu firma była w stanie dokładniej zrozumieć potrzeby swoich klientów.

  Firma SUPERSONIC wyraziła satysfakcję z efektów przeprowadzonego badania. W ramach współpracy firma otrzymała nie tylko wyniki analizy, ale także spersonalizowany kwestionariusz oraz wsparcie techniczne. Ta kompleksowa usługa pomogła firmie w pełni wykorzystać korzyści płynące z badania. Ponadto firma wyraziła gotowość do kontynuacji współpracy.

   

  Wyróżniki

   

  Przedstawiciel SUPERSONIC wyróżnił kilka kluczowych w jego opinii mocnych stron narzędzia Vivelio, do których należą:

  • Innowacyjność narzędzia wynikająca ze współpracy środowiska naukowego oraz wyspecjalizowanych inżynierów.
  • Możliwość odwzorowania ścieżki decyzyjnej badanych za pomocą indeksów behawioralnych, które w połączeniu z dokładną analizą gwarantują wysokie zaufanie do otrzymanych danych.
  • Współpraca z zespołem Vivelio, elastyczność i doświadczenie, które znacząco przyczyniły się do sukcesu projektu.

  Dążąc do usprawnienia procesu, postanowiliśmy wypróbować narzędzie do przeprowadzania badań ankietowych – Vivelio. Jego największą zaletą jest możliwość odtworzenia ścieżki decyzyjnej badanych dzięki indeksom behawioralnym. Zwróciło to naszą uwagę, ponieważ nie znaleźliśmy na rynku podobnego narzędzia.

  Przekonaliśmy się, że udzielone odpowiedzi w połączeniu z dokładną analizą rzeczywiście gwarantują wysokie zaufanie do otrzymanych danych. Pozwala to na lepszą ocenę rekrutowanych już od samego początku prowadzenia procesu. Współpracę z zespołem Vivelio oceniamy bardzo wysoko. Firma swoim doświadczeniem i dużą elastycznością wobec naszych oczekiwań znacząco przyczyniła się do końcowego sukcesu. Owocna współpraca z zespołem Vivelio sprawia, że zdecydowanie polecamy korzystanie z tego narzędzia.

  author image

  Chris Kozak

  CEO

  SUPERSONIC