Badanie znajomości procedur w firmie INKO Consulting

blog image

  O kliencie

   

  INKO Consulting Sp. z o.o. to polska firma konsultingowa i inżynieryjna, która została założona w 2007 roku. Przedsiębiorstwo oferuje pełne zarządzanie i nadzór nad projektami infrastrukturalnymi w dziedzinie komunikacji. Spółka miała nadzór nad realizacją różnych projektów, w tym budowy dwóch fragmentów autostrady A-4 między Tarnowem a Dębicą oraz Rzeszowem a Jarosławem, drogi ekspresowej S7 na obszarze Krakowa, oraz dwóch odcinków drogi ekspresowej S17 między Garwolinem a Kurowem.

   

  Obszar działań

   

  W firmie INKO Consulting Sp. z o.o przeprowadzone zostało badanie dotyczące weryfikacji kwalifikacji i kompetencji pracowników po wprowadzeniu zmian w obszarze norm i procedur wewnątrz firmowych. Było to niezwykle ważne badanie, ponieważ znajomość procedur w firmie INKO jest i pozostać musiała na najwyższym poziomie. Jest to kluczowy aspekt dla firm działających w obszarze nadzorów budowlanych.

   

  Przebieg badania

   

  W ramach przeprowadzonego badani zbadana została wiedza pracowników dotycząca podstawowych obszarów działalności firmy oraz znajomości wewnątrzfirmowych norm, które wprowadzone zostały kilka miesięcy przed wykonaniem badania. Zmiana przepisów związana była z dostosowaniem procesów firmowych do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

  Badania przebiegło w sposób w pełni satysfakcjonujący dla klienta. Respondenci wykazali się wysokiej jakości wiedzą i doświadczeniem, co dodatkowo potwierdziło tezę prezesa firmy o skuteczności wprowadzonych zmian i procesów.

   

  Tworzenie kwestionariusza

   

  Podczas tworzenia badania wsparciem służył zespół Vivelio, z którym klient mógł skontaktować się w każdej chwili, aby uzyskać dodatkowe informacje lub pomoc w tworzeniu kwestionariusza. Do systemu wprowadzone zostały na życzenie klienta nowe funkcjonalności, które dodatkowo wpłynęły na jakość przeprowadzonego badania.

   

  Efekty

   

  Prezesowi firmy zależało na wiarygodnej ocenie stanu znajomości nowych regulacji, co umożliwiło mu w pełni Vivelio. Dzięki wykorzystaniu indeksów behawioralnych oraz możliwości podglądu ścieżki decyzyjnej badanego klient otrzymał pełen wgląd w wyniki przeprowadzonego testu, oraz szczegóły dotyczące jego przebiegu.

  Dzięki przeprowadzonemu badaniu udało się określić, jaki jest stan wiedzy niezbędny firmie oraz poziom znajomości normy wśród pracowników. Klient uzyskał możliwość zidentyfikowania potencjalnych obszarów, które mogłyby wymagać doszkolenia lub zmiany treści procedur. W części dotyczącej treści wewnętrznych norm zawarte zostały pytania, które podczas audytu będzie mógł usłyszeć każdy pracownik. Badanie pozwoliło na dokładne wskazanie pracownikom, co jest wiedzą, którą musi posiadać każdy z nich.

   

  Wyróżniki

   

  Prezes firmy INKO Consulting Sp. z o.o. jako główne wyróżnikami systemu ankietowego Vivelio wyróżnił:

  • szybkość w udzieleniu wsparcia technicznego w postaci implementacji dodatkowych, personalizowanych funkcji
  • wysokiej jakości obsługa klienta
  • możliwość uzyskania danych pogłębionych wynikających z badania

  Współpraca z zespołem Vivelio przebiegała bardzo dobrze. Służył on swoją wiedzą i doświadczeniem wspomagając nas w tworzeniu kwestionariusza. Bardzo wysoko oceniamy także ich podejście do Klienta. W bardzo krótkim czasie byli zdolni do wprowadzenia do systemu nowej funkcjonalności, o którą poprosiliśmy, by badanie jeszcze lepiej spełniało swój cel.

  author image

  Mariusz Potępa

  CEO

  INKO Consulting