20-09-2023

Wnioskowanie z Ankiet: Kultura organizacji w Twoim zespole

Reading time:
blog image

Kultura organizacji to jeden z kluczowych elementów sukcesu każdej firmy. To, jakie wartości, normy i przekonania przyjęte są wewnątrz organizacji, ma ogromny wpływ na zachowania pracowników oraz na ogólną atmosferę w miejscu pracy. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się, czym dokładnie jest kultura organizacyjna i jak prawidłowo zadbać o jej rozwój. Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej.

 

Czym jest kultura organizacji?

 

Zanim przystąpimy do projektowania i przeprowadzania ankiet, warto zrozumieć, czym dokładnie jest kultura organizacji. Kultura organizacji to zbiór wartości, norm, przekonań i zwyczajów, które kształtują zachowania i postawy pracowników w ramach firmy. Jest to swojego rodzaju „charakter” organizacji, który wyznacza, jakie zachowania są akceptowalne i oczekiwane w miejscu pracy.

 

Kultura organizacji – Określenie wartości organizacji

 

Podstawą budowy spójnej kultury organizacji jest określenie wartości, które są kluczowe dla Twojej firmy. Wartości te stanowią fundament, na którym można oprzeć wszystkie działania i decyzje. Wartości organizacji powinny być jasno sformułowane i znane wszystkim pracownikom.

 

Projektowanie ankiet – Badanie kultury organizacji

 

Projektowanie ankiet to etap kluczowy w procesie diagnozowania poziomu zadowolenia pracowników oraz badania kultury organizacji. Przygotowane przez zespół HR badania ankietowe pozwolą pracownikom wyrazić swoje opinie na temat obecnej kultury i wartości. Pytania ankietowe powinny być starannie przemyślane i dotyczyć zarówno ogólnego postrzegania kultury organizacyjnej, jak i konkretnych sytuacji lub zachowań. Warto także zawrzeć pytania dotyczące zgodności wartości organizacji z rzeczywistymi działaniami. Tak, aby upewnić się, że wartości, które są wyróżnione przez pracowników i określone w badaniach ankietowych odpowiadają tym, które wynikają z oficjalnych deklaracji.

 

Badania ankietowe – Vivelio

 

Pełne wykorzystanie potencjału badań ankietowych nie polega jedynie na dokładnym przeanalizowaniu kilku pytań. Opiera się na zastosowaniu zaawansowanych narzędzi ankietowych, takich jak platforma ankietowa Vivelio, która oprócz standardowej analizy, pozwala na wykorzystanie m.in. indeksów behawioralnych. Ścieżka decyzyjna, którą badani przebywają, odpowiadając na pytania ankietowe, dostarcza dodatkowych danych, które mogą znacząco wpłynąć na interpretację wyników.

 

Badania ankietowe – Kultura organizacji w zespole

 

Po zaprojektowaniu ankiet czas, by przeprowadzić je w zespole. Ważne jest, aby zapewnić pracownikom poufność i zachęcić ich do szczerej odpowiedzi. Pracownicy powinni czuć się swobodnie, aby wyrazić swoje opinie, nawet jeśli są one krytyczne wobec obecnej kultury organizacyjnej.

 

Analiza wyników – Badania ankietowe Vivelio

 

Po zebraniu ankiet należy przystąpić do analizy wyników. Identyfikacja obszarów, w których istnieje zgodność między wartościami organizacji a rzeczywistymi działaniami, jest kluczowym krokiem. Równie ważne jest zidentyfikowanie potencjalnych rozbieżności i obszarów, które wymagają poprawy. Analiza wyników pomoże zrozumieć, w jakim stopniu kultura organizacyjna jest naprawdę ukierunkowana na wartości.

 

Działania korekcyjne – Prawidłowa kultura organizacji

 

Na podstawie wyników ankiet warto podjąć konkretne działania mające na celu wzmocnienie kultury organizacyjnej. Mogą to być różne inicjatywy, takie jak edukacja pracowników, wprowadzenie nowych programów lub zmiany w komunikacji wewnątrz firmy. Kluczem jest to, aby działania te były spójne z określonymi wartościami i przyczyniły się do budowy pożądanej kultury.

 

Podsumowanie

 

Kultura organizacyjna to nie tylko abstrakcyjne pojęcie, ale kluczowy element każdej firmy. Badanie ankietowe w zespole może pomóc zrozumieć, jakie są rzeczywiste wartości i normy w organizacji oraz jakie działania są potrzebne, aby doprowadzić do zgodności między deklarowaną kulturą a rzeczywistością. Budowanie spójnej kultury organizacyjnej wymaga zaangażowania i działań na wielu frontach, ale może przynieść wielkie korzyści zarówno pracownikom, jak i firmie jako całości. Chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości wykorzystania narzędzia ankietowego Vivelio? Sprawdź, jak ocenić kompetencje członków swojego zespołu wykorzystując możliwości badania pogłębionego.