17-08-2023

Badanie poziomu kompetencji pracowników – Ocena pracownicza 360 stopni

Reading time:
blog image

W ocenie innych ludzi niejednokrotnie mamy problemy. Jak podają autorzy artykułu „The Feedback Fallacy” Harvard Business Review ludzie nie mają obiektywizmu. Widoczne jest to szczególnie w przypadkach, w których bazują na abstrakcyjnych terminach. Nasze oceny głęboko zabarwione własnym postrzeganiem świata oraz kontekstem służą do oceniania innych. Jak wygląda poziom określonej kompetencji zależy w dużej mierze od naszej pobłażliwości, wymagań czy ustalonych standardów.

Czy ocena pracownicza 360 stopni jest odpowiednim rozwiązaniem przyjętym w ramach oceny kompetencji członków zespołu? Czy ocena 360 stopni jest przydatna i czy stanowi cenna źródło informacji? Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej.

 

Czym jest ocena pracownicza 360 stopni?

 

Ocena pracownicza 360 stopni to proces, w którym pracownik jest oceniany przez różne osoby z różnych obszarów jego pracy, włącznie z przełożonymi, współpracownikami i podwładnymi. W odróżnieniu od tradycyjnych ocen, gdzie feedback pochodzi głównie od przełożonego, ta metoda pozwala uzyskać bardziej wszechstronne spojrzenie na pracownika. Pozwala spojrzeć na pracownika ze wszystkich stron. Model oceny pracowniczej 360 stopni można wykorzystać także w trakcie procesu rekrutacji, co dodatkowo wpływa na możliwość potwierdzenia wyboru odpowiedniego kandydata.

 

Korzyści dla pracownika – Ocena pracownicza

 

Badanie przeprowadzone Instytut Gallupa pokazało, że tylko 27% badanych zgadza się, że feedback pozwala im lepiej wykonywać pracę. Jaka jest tego przyczyna? Nieefektywny feedback może mieć negatywne skutki dla całej organizacji. Dla wielu osób informacja zwrotna, czy też ocena pracownicza 360 stopni mogą być utożsamiane z osądem. Nie prawidłowo przeprowadzony feedback, oparty jedynie na opinii jednostki może demotywować do wykonywania dalszej pracy.

Zadaniem oceny 360 stopni nie powinna być jednak ocena charakteru, lecz kompetencji, a prawidłowo przeprowadzony feedback może stanowić podstawę do poprawy ewentualnych błędów i wzmocnienia mocnych stron pracowników. Informacja zwrotna nie musi być krytyczna, może stanowić podstawę do dalszej pracy i motywację do działania.  Dzięki zdobytemu co rocznemu feedbackowi organizacje mogą ukierunkować szkolenia na konkretne obszary, które wymagają poprawy. Co więcej, proces ten sprzyja budowaniu lepszych relacji między pracownikami poprzez wzajemną komunikację i zrozumienie.

 

Etapy przeprowadzenia oceny 360 stopni

 

  • Wybór uczestników i ustalenie kryteriów oceny: Istotne jest wybranie odpowiednich osób, które znają pracownika z różnych perspektyw. Jednocześnie trzeba ustalić jasne i mierzalne kryteria oceny.
  • Przeprowadzenie szkolenia i zapewnienie anonimowości ocen: Przygotowanie uczestników do procesu i zapewnienie im pewności, że ich opinie pozostaną anonimowe, jest kluczowe dla uzyskania szczerych i wartościowych wyników.
  • Zebranie i analiza wyników: Zebrane dane powinny być dokładnie analizowane, aby zidentyfikować wzorce i trendy, które pomogą w identyfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju pracownika.
  • Przekazanie informacji pracownikowi i wsparcie w rozwoju: Feedback powinien być przekazany pracownikowi w sposób konstruktywny, skoncentrowany na jego rozwoju. To kluczowy moment, aby zrozumieć, co należy poprawić.

 

Jak powinien wyglądać dobry feedback? – Ocena pracownicza

 

  • Zagwarantowanie uczciwości i anonimowości ocen: Wartościowa ocena może być zagrożona, jeśli uczestnicy obawiają się represji. Dlatego kluczowe jest zapewnienie pełnej anonimowości i uczciwości ocen.
  • Uświadomienie, że ocena 360 stopni to narzędzie rozwojowe, nie kara: Proces ten powinien być postrzegany jako szansa do rozwoju, a nie jako kara. Kluczowe jest stworzenie otoczenia sprzyjającego pozytywnemu podejściu do poprawy.
  • Wykorzystanie wyników jako punktu wyjścia do indywidualnych planów rozwoju: Wyniki oceny 360 stopni powinny stanowić bazę do tworzenia spersonalizowanych planów rozwoju, które pomogą pracownikom osiągnąć wyznaczone cele.
  • Regularne powtarzanie procesu, aby monitorować postępy: W miarę jak pracownicy rozwijają swoje kompetencje, warto regularnie przeprowadzać ocenę 360 stopni, aby monitorować ich postępy i dostosowywać cele rozwojowe.

 

Jak przeprowadzić anonimowe badanie opinii pracowniczej 360 stopni?

 

Aby zachować pełen profesjonalizm badania wykorzystaj kwestionariusze ankietowe Vivelio, które dzięki możliwości przeprowadzenia pogłębionej analizy pozwolą ci na skrupulatne przeprowadzenie anonimowego badania w pełni dostosowanego do badanych członków zespołu. Indeksy pozwolą Ci ocenić jakość wystawianej opinii, a ścieżka decyzyjna umożliwi sprawdzenie poziomu zawahania podmiotów udzielających feedbacku.

Badanie w pełni anonimowe nie będzie powodować konfliktów wśród członków zespołu, które mogłyby wyniknąć w przypadku klasycznego systemu oceniania. Dane zaprezentowane na przejrzystych wykresach, będą gotowe do odczytu już po kilku sekundach od przesłania ostatnich ankiet pracowniczych. Wypróbuj Vivelio za darmo już teraz klikając tutaj.

 

Czy ocena pracownicza 360 stopni jest ważna?

 

Ocena pracownicza 360 stopni jest nieocenionym narzędziem rozwojowym, które przyczynia się do podnoszenia kompetencji pracowników i efektywności organizacji. Jej wszechstronny charakter pozwala na uzyskanie wartościowego feedbacku z różnych perspektyw, co prowadzi do bardziej zrównoważonego i skutecznego rozwoju.

Kluczowym elementem jest jednak przekonanie, że ten proces jest okazją do wzrostu, a nie do kary, oraz systematyczne dążenie do doskonalenia w oparciu o uzyskane wyniki. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat sposobów oceny satysfakcji i kwalifikacji swojego zespołu? Sprawdź pozostałe zastosowania Vivelio i wdrażaj badania ankietowe na różnych szczeblach działania swojej organizacji.