27-12-2023

Badanie kompetencji miękkich kandydatów – Analiza behawioralna

Reading time:
blog image

W trakcie procesów rekrutacyjnych coraz częściej skupiamy się nie tylko na rygorystycznej ocenie umiejętności technicznych kandydatów, ale także na analizie kompetencji miękkich, takich jak predyspozycje do przywództwa, zdolność do efektywnej pracy zespołowej czy odporność na stres. Z upływem czasu te ostatnie zyskują na znaczeniu, ponieważ sukces organizacji coraz bardziej zależy nie tylko od umiejętności technicznych pracowników, lecz również od ich kompetencji miękkich, które obejmują różnorodne zdolności umożliwiające sprawną realizację obowiązków zawodowych. Zastanawiasz się, jak skutecznie zweryfikować kompetencje miękkie kandydatów? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

 

Czym są kompetencje miękkie?

 

Ludzie często nie zdają sobie sprawy, że posiadają unikatowe cechy charakteru i osobowości, które mogą być niezwykle użyteczne w codziennej pracy. Kompetencje miękkie to cechy odnoszące się do zbioru cech, postaw i umiejętności, które dotyczą skutecznej interakcji, współpracy z innymi ludźmi oraz efektywnego radzenia sobie w różnorodnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Odróżniają się od umiejętności technicznych (twardych), koncentrując się głównie na aspektach emocjonalnych, społecznych i komunikacyjnych.

Aby lepiej zrozumieć, jak istotne są umiejętności miękkie, warto zagłębić się w ich strukturę. Dzielą się one na dwie kluczowe kategorie: umiejętności osobiste i interpersonalne. Umiejętności osobiste to te, które mają główny wpływ na rozwój jednostki i jej podejście do życia. W tej grupie znajdują się takie cechy jak silna motywacja, ambicja i kreatywność. Z kolei umiejętności interpersonalne obejmują zdolność budowania relacji z innymi ludźmi. Osoby z takimi umiejętnościami potrafią łatwo nawiązywać kontakty i tworzyć pozytywne relacje. Są także w stanie skutecznie rozwiązywać konflikty i osiągać kompromisy.

 

Umiejętności miękkie – w jaki sposób je zweryfikować?

 

Omawiane przez nas umiejętności charakteryzują się tym, że trudno je zweryfikować poprzez jakiekolwiek certyfikaty, gdyż w dużej mierze zależą od indywidualnej osobowości danego pracownika oraz jego podejścia do wykonywania powierzonych zadań. Oznacza to, że ocena tych kompetencji jest subiektywna i opiera się na obserwacji zachowań i interakcji zespołowych. Weryfikacja niektórych z nich odbywa się już na etapie rozmowy rekrutacyjnej, inne zostają ujawnione wraz z rozwojem danego pracownika. Do podstawowych form weryfikacji cech charakteru oraz predyspozycji zawodowych nowego członka zespołu zaliczane są m.in.:

  • Rozmowa indywidualna z rekruterem – jest to jedno z kluczowych spotkań w procesie rekrutacyjnym. Doświadczony rekruter może ocenić kompetencje kandydata, stosując właściwe pytania i analizując udzielane odpowiedzi. Jednakże ważne jest zauważenie, że ta metoda weryfikacji może być obarczona brakiem obiektywizmu.
  • Testy psychometryczne – czyli opracowane przez specjalistów narzędzia oceniające różnorodne aspekty psychologiczne jednostki, takie jak umiejętności, cechy osobowości i zdolności intelektualne. Stosuje się je w procesach rekrutacyjnych, selekcji zawodowej oraz w badaniach naukowych, mając na celu uzyskanie obiektywnych informacji na temat kandydatów. Obejmują one testy umiejętności, osobowości, zdolności poznawczych, a także zainteresowań zawodowych czy asertywności.
  • Badania ankietowe pogłębione – analiza pogłębiona to innowacyjne rozwiązanie na rynku, której przeprowadzenie umożliwia nasze narzędzie ankietowe Vivelio. Od zwykłych narzędzi ankietowych Vivelio wyróżnia się możliwością przyjrzenia się ścieżce decyzyjnej badanych oraz poznania wartości indeksów behawioralnych. Dzięki czemu rekruter uzyskuje dodatkową warstwę informacji, niemożliwą do zaobserwowania przy pomocy klasycznego narzędzia ankietowego oraz pozbawioną subiektywnej oceny. Badanie kompetencji miękkich przeprowadzone przy pomocy narzędzi ankietowego Vivelio obejmować może sytuacje hipotetyczne zestawy odpowiedzi do wyboru, a także proste stwierdzenia, które badany ocenia pod kątem tego, w jakim stopniu są zgodne z jego typem osobowości.

 

Kompetencje, nad którymi warto pracować

 

Wraz z ewolucją rynku pracy i zmianami w strukturze organizacyjnej, przedsiębiorstwa coraz częściej kładą nacisk nie tylko na kwalifikacje techniczne pracowników, lecz także na ich zdolności interpersonalne, postawy oraz skuteczność w pracy zespołowej. Na jakie umiejętności miękkie warto zwrócić uwagę podczas rekrutacji? Jakie predyspozycje wyłonić może HR podczas badania kompetencji miękkich przy pomocy narzędzia ankietowego Vivelio? Należą do nich m.in.:

  • Umiejętność pracy zespołowej – analiza, czy kandydat jest otwarty na współpracę i posiada umiejętność efektywnej pracy zespołowej, stanowi niezwykle istotny aspekt, zwłaszcza podczas realizacji zadań z zakresu pracy projektowej i zespołowej. Umiejętność skutecznej współpracy jest kluczowa dla osiągnięcia harmonii w zespole, efektywnego dzielenia się zadaniami i sprawnego osiągania celów projektowych.
  • Skuteczne rozwiązywanie problemów – przeanalizowanie reakcji kandydata na trudne pytania lub sytuacje umożliwia ocenę jego zdolności do skutecznego rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji. Posiadanie tych umiejętności jest niezwykle istotne, zwłaszcza w takich zawodach, jak sprzedawca, pracownik obsługi klienta, w których szybkie podejmowanie decyzji i skuteczne rozwiązywanie problemów są kluczowe dla sukcesu.
  • Zarządzanie stresem – ocena odpowiedzi na różnorodne pytania pozwala zidentyfikować, jak skutecznie kandydat radzi sobie ze stresem i presją.
  • Pewność siebie – szybkość reakcji, podejście do pytań i stosunek do wyzwań stanowią istotne wskaźniki poziomu pewności siebie kandydata. Te cechy pozwalają na zidentyfikowanie stanu gotowości kandydata do radzenia sobie w różnych sytuacjach. Przyczyniają się do szybkiego rozwoju, a także dla podejmowania świadomych decyzji i działań.

 

Umiejętności miękkie – Dlaczego warto je rozwijać?

 

Znaczenie umiejętności miękkich nie powinno być bagatelizowane podczas prowadzonych procesów rekrutacyjnych. Choć posiadanie pożądanych certyfikatów czy umiejętność obsługi konkretnego programu jest niezwykle istotnym elementem pracy to odpowiedzialność, jaka spływa na pracownika pełniącego funkcje kierownicze jest na tyle wysoka, że wymaga również odpowiedniego zaplecza kompetencyjnego. Każde miejsce pracy wymaga od pracowników posiadania konkretnych cech osobowości i predyspozycji psychicznych. Badaj poziom wybranych kompetencji już w trakcie procesów rekrutacyjnych. Wypróbuj narzędzie ankietowe Vivelio za darmo.