13-12-2023

Nadmierny stres w miejscu pracy: Wyzwanie dla działów HR i firm

Reading time:
blog image

Obecnie środowisko pracy niesie ze sobą szereg wyzwań, a jednym z najbardziej palących problemów jest stres w miejscu pracy. Dane statystyczne alarmują – coraz więcej osób doświadcza skutków stresu zawodowego, co nie tylko wpływa na ich zdrowie, ale także na efektywność pracy. Warto zgłębić się w tę kwestię, zaczynając od zrozumienia symptomów i przyczyn, aby móc zniwelować przyczynę problemu.

 

Objawy stresu wśród pracowników: widzialne i niewidzialne sygnały

 

Stres w miejscu pracy objawia się różnorodnie, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Zmęczenie, bezsenność, czy nawet spadek zaangażowania to tylko niektóre z widocznych symptomów. Jednak istnieją także subtelniejsze sygnały, takie jak zmniejszona produktywność czy zwiększona liczba błędów. Dane statystyczne przedstawione w raporcie firmy Kestria: „Stres w pracy 2021” potwierdzają, że kobiety pracujące w korporacjach odczuwają stres nawet kilka razy w tygodniu (38%), podczas gdy u mężczyzn to zjawisko występuje kilka razy w miesiącu (30%). Z czego to wynika różnica pomiędzy częstotliwością odczuwanego stresu?

 

Najczęstsze przyczyny stresu

 

Przyczyny stresu w miejscu pracy są różnorodne. Mogą obejmować nadmierny nacisk na wyniki, niejasne oczekiwania, czy brak wsparcia ze strony przełożonych. Brak klarownych i zrozumiałych oczekiwań ze strony zarządu lub kierownictwa może być źródłem frustracji i stresu u pracowników. Gdy pracownicy nie mają jasnych wytycznych dotyczących celów i zadań, mogą odczuwać niepewność co do swojej roli i odpowiedzialności.

Nie bez przyczyny podkreślamy, że jednym z kluczowych elementów budowania zdrowego środowiska pracy jest zapewnienie wsparcia ze strony przełożonych. Feedback przekazywany w odpowiedni sposób wzmacnia poczucie własnej wartości wśród członków zespołu oraz świadomość ich mocnych stron, co wpływa na jakość wykonywanej przez nich pracy. Brak konstruktywnej komunikacji i zrozumienia ze strony kierownictwa może prowadzić do uczucia izolacji i zwiększonego obciążenia psychicznego. Kiedy pracownicy dostrzegają niesprawiedliwość w zakresie wynagrodzeń, awansów czy traktowania, może to skutkować rosnącym niezadowoleniem i stresem.

 

Przeciwdziałanie: Jak firma może wspierać swoich pracowników?

 

W miejscu pracy, przyczyny stresu układają się w złożoną sieć czynników, które wpływają na dobre samopoczucie, motywację i efektywność pracowników. Firmy mają kluczową rolę w przeciwdziałaniu stresowi w miejscu pracy. Choć z pozoru jest to problem pracownika, firmy również ponoszą konsekwencje tego stanu, jednocześnie odpowiadając również za jego wystąpienie.  Kluczowym elementem przeciwdziałania rozwoju stresogennego środowiska w miejscu pracy jest promowanie jasnych oczekiwań wobec pracowników. Tworzenie zrozumiałych wytycznych dotyczących ich roli i obowiązków eliminuje dezorientację i minimalizuje frustrację.

 

Nacisk na wyniki – Jak zminimalizować występowanie stresu w miejscu pracy?

 

Pracownicy, którzy zmagają się z podwyższonym poziomem stresu w pracy mogą odczuwać nadmierny nacisk ze strony pracodawcy, szczególnie widoczny w obszarze realizacji celów sprzedażowych. Nadmierny nacisk na wyniki można złagodzić poprzez równomierne rozłożenie obciążenia pracą oraz dostosowanie celów do realnych możliwości. Wprowadzenie realistycznych oczekiwań zwiększa motywację pracowników, a jednocześnie redukuje presję. W tym aspekcie istotne jest również promowanie efektywnej komunikacji i regularnego udzielania feedbacku. Kreowanie otwartego środowiska, gdzie pracownicy czują się zrozumiani i docenieni, sprzyja budowaniu zdrowszych relacji w zespole.

 

Badanie poziomu satysfakcji i stresu w miejscu pracy

 

Rutynowe badania zespołu mają za zadanie nie tylko wskazać obszary problemowe, ale także przyczynić się do poprawy relacji w zespole oraz poczucia odpowiedzialności i przynależności. Dzięki badaniom satysfakcji, w ramach których pracownik ma możliwość wskazać obszary dla niego niepokojące w organizacji lub przekazać pozytywny feedback dotyczący innych członków zespołu, wzmacniane jest poczucie wysłuchania i istotności roli oraz zdania pracownika dla całej organizacji. Zapewnienie równościowych szans, możliwości przekazania swojej opinii oraz propagowanie uczciwej polityki personalnej i transparentności w procesach decyzyjnych przyczynia się do zredukowania napięć i niezadowolenia pracowników.

 

Jak wykryć rosnące napięcie wśród pracowników?

 

Skuteczne wykrywanie rosnącego napięcia oraz stresu, szczególnie w dużym zespole, wymagać może użycia nowoczesnych narzędzi. Vivelio, innowacyjne rozwiązanie w zakresie zbierania danych. Nie tylko pomaga w identyfikacji obszarów problemowych na podstawie udzielonych odpowiedzi, ale pozwala także na przyjrzenie się im nieco głębiej poprzez wykorzystanie indeksów behawioralnych oraz ścieżki decyzyjnej. Dogłębna analiza udzielonych odpowiedzi oraz sposobu wypełniania ankiety, umożliwia podjęcie kolejnych kroków, do których należy m.in. opracowanie spersonalizowanej strategii wsparcia pracowników.

 

Zwalczanie stresu w miejscu pracy – Budowanie wizerunku firmy

 

Wdrożenie opisanych strategii wymaga zaangażowania zarządu i kierownictwa, ale przynosi długoterminowe korzyści dla firmy. Budowanie zdrowszego środowiska pracy nie tylko podnosi morale pracowników, lecz również sprzyja zwiększeniu produktywności, kreatywności oraz lojalności zespołu. To inwestycja w kapitał ludzki, która w efekcie przekłada się na zrównoważony rozwój organizacji i budowanie pozytywnego wizerunku na rynku. Dążenie do środowiska pracy sprzyjającego równowadze i dobrostanowi pracowników jest kluczowym elementem strategii sukcesu przedsiębiorstwa w długiej perspektywie czasowej. Wypróbuj narzędzie ankietowe Vivelio za darmo i zbuduj zdrowe środowisko pracy dla swojego zespołu.