08-11-2023

Jakie kolory osobowości (DiSC) dominują w Twoim zespole?

Reading time:
blog image

W dzisiejszym zglobalizowanym i zróżnicowanym świecie skuteczna komunikacja i zrozumienie innych ludzi są kluczowe dla sukcesu zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Badanie DiSC, oparte na analizie stylów osobowości, może pomóc nam w lepszym poznaniu siebie i innych, co przekłada się na efektywną komunikację, budowanie lepszych relacji i osiąganie celów. W tym artykule dowiemy się, czym jest DiSC i jakie korzyści może przynieść. Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej.

 

Twórca teorii kolorów osobowości

 

Narzędzie DiSC opiera się na koncepcji teorii osobowości stworzonej przez Williama Marstona, amerykańskiego psychologa, który pracował nad teorią DISC w latach 20. XX wieku. Marston jest również znany z opracowania testu polygrafu (detektora kłamstw) i jest uważany za jednego z prekursorów badań nad emocjami i zachowaniami człowieka.

 

Czym jest DiSC ? – Analiza kolorystyczna

 

DiSC to badanie psychometryczne, które bazuje na czterech głównych stylach osobowości: Dominacji (D), Wpływu (I), Stabilności (S) i Sumienności (C). Każdy z tych stylów charakteryzuje się różnymi cechami i preferencjami zachowań.

  • Dominacja (D): Osoby o stylu D są pewne siebie, asertywne i skoncentrowane na wynikach. Lubią kontrolować sytuacje i podejmować decyzje.
  • Wpływ (I): Styl I opisuje ekstrawertyczne osoby, które są towarzyskie, entuzjastyczne i lubią wpływać na innych. Są zorientowane na relacje.
  • Stabilność (S): Osoby o stylu S są cierpliwe, wyrozumiałe i skupione na utrzymywaniu harmonii. Lubią pracować w stabilnych warunkach.
  • Sumienność (C): Styl C charakteryzuje dokładność, precyzja i skupienie na szczegółach. Osoby o stylu C są zorganizowane i dbają o jakość pracy.

 

Dlaczego warto znać swój styl DiSC?

 

  • Lepsze zrozumienie samego siebie: Poznanie swojego dominującego stylu osobowości pozwala na zrozumienie swoich mocnych i słabych stron oraz predyspozycji do określonych działań. To pierwszy krok w procesie rozwoju osobistego.
  • Poprawa komunikacji: Rozumienie, że inni ludzie mają różne style osobowości, może pomóc w dostosowaniu sposobu komunikacji, co z kolei prowadzi do bardziej efektywnej komunikacji zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.
  • Lepsze zarządzanie zespołem: W kontekście zarządzania zespołem, DiSC może pomóc menedżerom zrozumieć preferencje i potrzeby swoich pracowników, co pozwala na bardziej efektywne delegowanie zadań i budowanie harmonijnych zespołów.
  • Rozwój umiejętności interpersonalnych: Dzięki DiSC możemy pracować nad swoimi umiejętnościami interpersonalnymi, takimi jak empatia, rozumienie i współpraca. Przekłada się to na bardziej udane relacje zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

 

Badanie osobowości w zespole

 

Choć analiza kolorystyczna zespołu nie zawsze może okazać się trafnym wyborem, warto przeprowadzić badanie komunikacji oraz sprawdzić ogólny stan poziomu satysfakcji pracowników w organizacji. Badania te mogą dostarczyć cennych informacji na temat efektywności komunikacji i relacji w zespole, niezależnie od używanych modeli oceny osobowości.

Badanie poziomu satysfakcji pracowników również jest ważnym elementem zarządzania zespołem. Zadowoleni pracownicy często są bardziej produktywni i zaangażowani w pracę. Możesz wykorzystać standardowe narzędzia oceny satysfakcji pracowników, takie jak ankiety, rozmowy indywidualne czy feedback 360 stopni. Aby zrozumieć, co wpływa na poziom zadowolenia w organizacji i podjąć odpowiednie kroki w celu poprawy sytuacji.