Vivelio Team

Buduj zespół na wiedzy

background logo
vivelio image

Vivelio Team usprawni codzienną pracę specjalistów HR:​

 • podczas rekrutacji: właściwy dobór kompetencji stosownie do potrzeb organizacji, wiarygodna informacja zwrotna, efektywność procesu (czytaj dalej)
 • w poszukiwaniu odpowiednich osób na stanowiska kierownicze w zmieniającym się paradygmacie przywództwa: wnikliwe poznanie potencjału pracowników, konieczność posiadania kompetencji społecznych i poznawczych u liderów, Przywództwo 5.0 (czytaj dalej)
 • poszukując sposobu na skutecznie motywowanie pracowników:​ spadek zaangażowanie pracowników, wiarygodna ocena satysfakcji (czytaj dalej)
 • wytyczając ścieżki kariery pracowników: wyszukiwanie potencjału, utrzymanie talentów, rozwój pracownika uwzględniający kompetencje (czytaj dalej)
 • przeciwdziałając wypaleniu zawodowemu pracowników, identyfikując objawy stresu i innych negatywnych emocji:​ identyfikacja źródeł stresu oraz zrozumienie i eliminacja czynników prowadzących do wypalenia zawodowego (czytaj dalej)

Przełomem w badaniach ankietowych, które proponuje narzędzie Vivelio jest dostarczanie dodatkowej warstwy informacji z wypełnionego kwestionariusza. Interpretowane są one za pomocą:

 • Vivelio Behavioral Indexes
  • Indeks rzetelności
  • Indeks zdecydowania
  • Indeks koncentracji
  • Wynik oscylacyjny
 • Vivelio Insight Answers, które pozwalają na odtworzenie przebiegu procesu podejmowania decyzji przez odpowiadającego
 • Vivelio Behavioral AI – sztuczną inteligencję, która umożliwia analizę predykcyjną oraz modelowanie danych

vivelio ai

Vivelio Team to:

Efektywne rekrutowanie osób o wymaganym profilu kompetencyjnym, wiarygodny feedback z procesu rekrutacji

Wyłonienie na stanowisko liderów osób o pożądanym zestawie kompetencji społecznych i poznawczych

Zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez dogłębne zrozumienie ich zachowań oraz czynników, które mają na nich istotny wpływ

Identyfikację ukrytego potencjału kompetencyjnego w oparciu o indeksy behawioralne

Określenie prawdziwych potrzeb i oczekiwań pracownika poprzez analizę odpowiedzi intencjonalnych

Dostosowanie ścieżki kariery pracownika do jego profilu kompetencyjnego

Identyfikacja obszarów budzących stres lub trudnych do zaakceptowania przez pracownika, dzięki czemu możliwe jest zapobieganie „wypaleniu zawodowemu”.​

Platforma Vivelio obejmująca Vivelio Behavioral Intelligence powstała we współpracy z zespołem ekspertów psychiatrii klinicznej i psychologii.

Bezpieczeństwo danych zapewniają procedury określone w systemie zarządzania jakością potwierdzonym certyfikatem PN-EN ISO 13485:2016

background gradient

Połącz swoje doświadczenie z nowoczesną technologią.
Napisz do nas.