Vivelio Science

Odkryj pełny potencjał swoich badań.

background logo
vivelio image

Vivelio Science to nowy wymiar prowadzenia badań kwestionariuszowych:

 • możliwość prowadzenia badań w obszarach do tej pory niemożliwych do realizacji (czytaj dalej)
 • pogłębione analizy odpowiedzi uwzględniające proces podejmowania decyzji w badaniach psychologicznych, psychiatrycznych, pedagogicznych, socjologicznych, politologicznych oraz naukach o zdrowiu (czytaj dalej)
 • dotarcie do obiektywnej warstwy odpowiedzi, nie zaburzonej czynnikami zewnętrznymi, np. wpływem opinii badającego, chęcią udzielenia odpowiedzi zgodnej z oczekiwaniem badającego lub normą społeczną (czytaj dalej)
 • wiarygodne wnioskowanie pomimo niepełnych i heterogenicznych danych (czytaj dalej)
 • współpraca w ramach grup badawczych w tej samej organizacji lub pomiędzy organizacjami (czytaj dalej)
 • analiza predykcyjna do zastosowania w psychometrii (czytaj dalej)

Przełomem w badaniach ankietowych, które proponuje narzędzie Vivelio jest dostarczanie dodatkowej warstwy informacji z wypełnionego kwestionariusza. Interpretowane są one za pomocą:

 • Vivelio Behavioral Indexes
  • Indeks rzetelności
  • Indeks zdecydowania
  • Indeks koncentracji
  • Wynik oscylacyjny
 • Vivelio Insight Answers, które pozwalają na odtworzenie przebiegu procesu podejmowania decyzji przez odpowiadającego
 • Vivelio Behavioral AI – sztuczną inteligencję, która umożliwia analizę predykcyjną oraz modelowanie danych
vivelio ai

Vivelio Science to:

Nieznane dotąd warstwy informacyjne w badaniach kwestionariuszowych

Wejście w sferę odpowiedzi intencjonalnych

Poszerzenie wyników prowadzonych badań o ocenę rzetelności, zdecydowania i koncentracji w odpowiedziach

Nowy wymiar badań psychometrycznych - możliwość tworzenia własnych indeksów behawioralnych

Analiza niepełnych i heterogenicznych danych

Współpraca w ramach grupy badawczej w tej samej organizacji oraz pomiędzy organizacjami

Lepsza alokacja czasu badacza dzięki zwiększeniu ilości wyników uzyskiwanych w ramach jednego projektu

Sprawne zarządzanie wynikami projektu w ramach grupy badawczej

Wykorzystanie wielu strumieni dystrybucji ankiet (anonimowych lub spersonalizowanych)

Platforma Vivelio obejmująca Vivelio Behavioral Intelligence powstała we współpracy z zespołem ekspertów psychiatrii klinicznej i psychologii.

Bezpieczeństwo danych zapewniają procedury określone w systemie zarządzania jakością potwierdzonym certyfikatem PN-EN ISO 13485:2016

background gradient

Zyskaj dodatkowe wyniki z badań , które prowadzisz.
Zarejestruj się teraz.