25-10-2023

Poznaj kluczowe aspekty onboardingu

Reading time:
blog image

Odpowiednie przeprowadzanie procesu onboardingu odgrywa kluczową rolę w biznesie, szczególnie w kontekście utrzymania talentów i ograniczenia rotacji pracowników. Nieprawidłowo przeprowadzony lub zaniedbany onboarding może prowadzić do wysokiej fluktuacji kadr. Chcesz dowiedzieć się, poprowadzić ten proces, by uniknąć kosztownych strat wynikających z rotacji? Czytaj dalej.

 

Czym jest onboarding?

 

Wprowadzanie pracowników, czyli onboarding, to zdecydowanie więcej niż tylko papierkowa formalność. To proces, który ma na celu zapewnienie nowym pracownikom wiedzy, umiejętności i wsparcia potrzebnego do efektywnego funkcjonowania w organizacji. W trakcie onboardingu pracownicy dowiadują się nie tylko, jakie są ich konkretne obowiązki, ale także poznają kulturę firmy, jej wartości i cele. Jest to także okazja, aby zintegrować nowych członków zespołu, dostosować ich do kultury organizacyjnej i pomóc im poczuć się częścią firmy.

 

Onboarding – wartość dla całego zespołu

 

Badania wykazują, że niedostateczny lub nieodpowiednio przeprowadzony proces onboardingu może prowadzić do straty wartościowych pracowników. Lęk oraz poczucie niepewności budowane w trakcie procesu wdrażania negatywnie wpływa na efektywność nowego członka zespołu, motywację oraz decyzję o pozostaniu w danej firmie. Jest to nie tylko kosztowne, ale także demotywujące dla pozostałych zespołu.

 

Adaptacja członka zespołu w nowym miejscu pracy

 

Proces adaptacji pracownika w nowym środowisku pracy jest wielowymiarowy i obejmuje różne aspekty. Można go podzielić na kilka poziomów, w tym strukturalny, organizacyjny, proceduralny i socjalizacyjny. Każdy z tych poziomów ma swoje znaczenie i wpływa na skuteczność adaptacji pracownika.

  1. Na poziomie strukturalnym, nowy pracownik musi zrozumieć hierarchię i organizację firmy. To obejmuje zapoznanie z działami, zespołami oraz rolami i obowiązkami innych pracowników. Dzięki temu pracownik może lepiej zrozumieć, gdzie znajduje się w strukturze organizacyjnej i jakie są jego możliwości awansu.
  2. Poziom organizacyjny odnosi się do zrozumienia kultury organizacyjnej, wartości firmy i jej celów. Pracownik powinien czuć się częścią większej wizji firmy i rozumieć, jak jego praca wpisuje się w te cele. To pomaga w kreowaniu zaangażowanych pracowników, którzy identyfikują się z misją firmy.
  3. Proceduralny poziom onboardingu to przekazanie informacji na temat konkretnych procedur, procesów i zadań, które pracownik będzie wykonywać. W tym aspekcie pracownik poznaje techniczne aspekty swojej pracy i zdobywa niezbędne umiejętności.
  4. Na poziomie socjalizacyjnym, nowy pracownik integruje się z zespołem i innymi współpracownikami. To ważny aspekt, ponieważ dobre relacje międzyludzkie wpływają na komfort pracy i efektywność.

 

Jednak niezależnie od formy onboardingu, kluczowym aspektem jest to, że proces ten powinien być planowany na dłuższą metę. Badania alliedHRIQ wskazują, że pełna adaptacja pracownika do nowej roli może zająć aż 8 miesięcy. Długoterminowe podejście do onboardingu pozwala zapewnić nowym pracownikom pełne wsparcie i umożliwia organizacji wykorzystanie ich pełnego potencjału.

 

Badanie skuteczności procesu wdrażania

 

Badania ankietowe wykorzystujące platformę Vivelio stanowią bezcenne narzędzie do oceny i doskonalenia skuteczności procesu onboardingu oraz gromadzenia opinii od nowo przyjętych pracowników. Przeprowadzane badania pozwalają na zbieranie wartościowych informacji zwrotnych od nowych pracowników, co może istotnie przyczynić się do udoskonalenia procesu oraz ogólnej satysfakcji zatrudnionych osób.

 

Ankiety wśród nowych pracowników

 

Przeprowadzanie ankiet wśród nowych pracowników w trakcie procesu onboardingu daje organizacji możliwość lepszego zrozumienia ich doświadczeń, potrzeb i oczekiwań. Dzięki temu można skoncentrować się na eliminowaniu potencjalnych niedoskonałości i problemów, z jakimi nowi pracownicy mogą się spotkać. Przykładowe pytania w takich ankietach mogą dotyczyć przejrzystości procesu, jakości materiałów szkoleniowych, efektywności przekazywanych informacji oraz poziomu wsparcia ze strony zespołu HR czy mentorów.

 

Onboarding – Szansa na zbudowanie wiarygodnego wizerunku

 

Warto również podkreślić, że badania onboardingu nie są jedynie obowiązkiem działu HR. To także szansa na budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy i przyciąganie najlepszych talentów na rynek pracy. Informacje zwrotne pozyskane od pracowników, którzy od niedawna dołączyli do firmy, mogą pomóc w identyfikacji unikalnych atutów organizacji, które przyciągają nowych pracowników. Więcej na ich temat przeczytasz tutaj.

 

Podsumowanie

 

Badanie po onboardingu powinno być przeprowadzane regularnie, aby utrzymać proces w optymalnej kondycji. Daje to firmie możliwość ciągłego doskonalenia i reagowania na zmieniające się potrzeby pracowników oraz rynku pracy. Przeprowadzanie badań po onboardingu powinno być kluczowym elementem strategii zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.