26-07-2023

Jak efektywnie przeprowadzić wdrożenie nowego pracownika?

Reading time:
blog image

Motywacja i pozytywne nastawienie, które nowy pracownik wnosi do firmy, są bez wątpienia niezwykle cenne. Kluczowe jest zatem ich zatrzymanie już na etapie, w którym następuje wdrożenie nowego pracownika. Niestety, entuzjazm ten ulatnia się wraz z powstaniem pierwszych konfliktów i nieporozumień. Właśnie w tym okresie, nowy pracownik podejmuje decyzję, czy chce pozostać w firmie czy też zacząć szukać innych możliwości zawodowych. Często zdarza się, że firmy nie są w stanie ustrzec pracownika przed zderzeniem z trudnościami, które mogą wystąpić już w pierwszych tygodniach pracy. Zapominają o istotnych krokach onboardingu lub całkowicie je zaniedbują.  

 

Wdrożenie nowego pracownika – Kluczowy aspekt integracji zespołu

 

Wdrożenie pracownika jest jednym z najważniejszych etapów procesu rekrutacji i jednym z najważniejszych zadań w działach HR i personalnych. Skuteczna integracja nowych członków zespołu przynosi wiele korzyści, w tym poprawę wydajności, wzrost zaangażowania oraz redukcję rotacji pracowników. Jednak, aby osiągnąć te cele, niezbędne jest zrozumienie i spełnienie potrzeb oraz oczekiwań nowych pracowników.  

 

Najważniejsze etapy onboardingu

 

Pierwszy etap wdrożenia choć bywa niedoceniany, często przeważa nad tym czy dany pracownik ostatecznie zdecyduje się na podpisanie umowy. Komunikacja z nowym pracownikiem przed dniem rozpoczęcia pracy jest niezwykle ważna. Zapewnienie istotnych informacji, takich jak miejsce i czas rozpoczęcia pracy, dress code, a także możliwość zadawania pytań, sprawi, że poczuje się on przygotowany i zrelaksowany w dniu startu. Jeśli nie otrzyma tych informacji lub pozostanie zignorowany jego entuzjazm także ulegnie obniżeniu, a chęci do podjęcia współpracy gwałtownie spadną.  

 

Wdrożenie pracownika – Ustrukturyzowany plan działania

 

Zorganizowany, strukturalny plan wdrożenia pozwala na wyraźne przedstawienie oczekiwań i celów, które nowy pracownik powinien osiągnąć na początku swojej pracy. To zapewnia jasność i pozwala na skuteczne monitorowanie postępów. Konieczne na tym etapie jest przedstawienie planu pracownikowi, aby on także mógł na bieżąco śledzić swoje postępy oraz wiedział na jakim etapie procesu się znajduje.  

 

Mentoring – Jaka jest rola mentora w procesie wdrażania nowego pracownika?

 

Mentoring to cenny element w procesie wdrożenia. Doświadczony pracownik, który jest mentorem, może pomóc nowemu członkowi zespołu w zrozumieniu organizacyjnych zawiłości, odpowiedzi na pytania i udzielenie wsparcia w początkowych wyzwaniach. Kluczowy jest na tym etapie odpowiedni dobór mentora, tak aby nowy członek zespołu czuł się pewnie i miał możliwość swobodnego wyrażania powstałych w procesie wątpliwości. Regularne spotkania feedbackowe z mentorem pozwalają na bieżące monitorowanie postępów i zrozumienie ewentualnych potrzeb nowego pracownika. Zapewnienie wsparcia i zainteresowanie jego rozwojem jest kluczowe dla długotrwałej satysfakcji i zaangażowania. Komunikacja na tym etapie z przydzieloną jednostką powoduje, że wdrażający się pracownik, wie w jaki sposób jest oceniany oraz nabywa cenne umiejętności komunikacyjne przydatne w dalszej pracy.  

 

Narzędzia ankietowe w onboardingu

 

Jak uniknąć błędów na tym etapie lub sprawdzić, czy podjęte działania przyniosły oczekiwany efekt? W tym celu warto wykorzystać narzędzie ankietowe, takie jak Vivelio, które umożliwi zbadanie poziomu zadowolenia pracownika z procesu wdrożenia. Umożliwi wychwycenie powstałych na różnych etapach nieprawidłowości oraz pozwoli na jeszcze lepsze poznanie potrzeb nowego pracownika. Pamiętajmy, że starannie zaplanowane wdrożenie jest kluczem do sukcesu na długą metę. 

 

Wdrożenie nowego pracownika – Zwiększenie zaangażowania zespołu

 

Wdrożenie pracownika jest kluczowym momentem w budowaniu silnej relacji z firmą oraz pozycji w zespole. Jest to czas w ramach, którego pracownik może lepiej poznać strukturę organizacyjną oraz tryb pracy, w którym niebawem się znajdzie. Jest to także czas na podjęcie kluczowych decyzji dotyczących dalszej współpracy. Stworzenie skutecznego programu onboardingowego wymaga zaangażowania ze strony działu HR i personalnych, ale jest to inwestycja, która z pewnością przyniesie korzyści w postaci zaangażowanych i lojalnych pracowników. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat procesu zarządzania zespołem? Kliknij tutaj, aby przenieść się do naszego poprzedniego wpisu o badaniu satysfakcji i zatrzymaniu retencji talentów.