16-08-2023

Jak zmierzyć efektywność szkolenia? Metody badania skuteczności e-learningu

Reading time:
blog image

Szkolenia e-learningowe, podczas pandemii stały się najważniejszym sposobem pozyskiwania wiedzy. Wraz z rozwojem ich popularności coraz więcej firm zaczęło świadczyć usługi szkoleniowe. Jak monitorować jakość świadczonych sług, by na długo pozostać na wysokiej pozycji na rynku? Czym są badania skuteczności e-learningu i jak je przeprowadzić? Czytaj dalej, by dowiedzieć się, jak utrzymać wysoką jakość swoich szkoleń i monitorować poziom zadowolenia swoich klientów.

 

Badania skuteczności e-learningu – zadbaj o jakość swoich usług

 

Ocena szkolenia, choć subiektywna ukazuje wiele zarówno pozytywnych aspektów prowadzonych działań, jak i obszarów wymagających poprawy. Okazuje się, że ocena w postaci punktacji 1-5 nie zawsze wystarcza. Brak rzetelnego feedbacku nie pozwala na odkrycie przyczyn niskiej lub wysokiej noty. Celem badania skuteczności – e learningu jest uzyskanie informacji niezbędnych do wprowadzania ewentualnych ulepszeń. Jako profesjonalista dążysz do zrozumienia, jakie czynniki wpływają na efektywność szkoleń oraz jak można zoptymalizować proces edukacyjny. Jak uzyskać takie dane oraz przygotować odpowiednio badanie? Mierzenie efektywności szkoleń to fundamentalny krok w zapewnieniu wartości edukacyjnej dla uczestników oraz efektywności działania organizacji.

Satysfakcja klientów ze świadczonych usług  jest kluczowym zagadnieniem w działaniu każdej firmy. Wysoki stopień zadowolenia klienta z przeprowadzonej transakcji oznacza bowiem wzrost prawdopodobieństwa ponownego skorzystania z usług firmy szkoleniowej. Dzięki zadowolonym klientom Twoja firma może skutecznie konkurować na rynku z innymi przedsiębiorstwami.

 

Czym jest efektywność szkoleń e-learningowych?

 

Efektywność szkoleń e-learningowych to miara osiągnięcia celów edukacyjnych oraz wpływu szkolenia na uczestników. Warto badać różne aspekty, takie jak:

  • Poziom zrozumienia i przyswojenia wiedzy: W tym aspekcie analizujemy, jak skutecznie uczestnicy przyswajają zawartą w szkoleniach wiedzę. Oceniamy, czy przekazywane treści są zrozumiałe, czy uczestnicy są w stanie je przyswoić oraz w jakim stopniu osiągają założone cele edukacyjne. To pomaga nam ocenić jakość przekazywanej wiedzy oraz dostosować jej poziom do potrzeb uczestników, eliminując ewentualne trudności w zrozumieniu.
  • Zaangażowanie uczestników: Badanie zaangażowania to kluczowy wskaźnik, który pozwala ocenić, czy uczestnicy są zainteresowani i aktywnie uczestniczą w szkoleniu. Analizujemy, czy uczestnicy angażują się w interakcje, zadania, dyskusje i inicjują pytania. Wykorzystujemy również narzędzia, takie jak ankiety satysfakcji, aby pozyskać bezpośrednie opinie uczestników dotyczące poziomu ich zaangażowania i zadowolenia z przebiegu szkolenia.
  • Zastosowanie w praktyce: Ten aspekt koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności. Monitorujemy, czy uczestnicy są w stanie zastosować zdobytą wiedzę w swojej codziennej pracy. Badamy, czy szkolenie przekłada się na realne korzyści w działaniu, na jakość pracy i efektywność działań zawodowych uczestników. Jest to istotne dla mierzenia praktycznej wartości szkolenia i jego wpływu na rozwój umiejętności zawodowych.

 

Badania satysfakcji klientów po przeprowadzonym szkoleniu

 

Brak monitorowania efektów prowadzonych szkoleń może wpłynąć znacząco na pozycję Twojej firmy na rynku oraz jej konkurencyjność. Firma szkoleniowa nie respektująca potrzeb, ale także ewentualnych uwag swoich klientów może mieć trudności z utrzymaniem się na konkurencyjnym rynku. Zadowolony klient nie zawsze podzieli się pozytywną opinią o przeprowadzonym szkoleniu, natomiast ten niezadowolony prawie zawsze poinformuje o swoim rozczarowaniu marką. Należy zaznaczyć, że jednorazowe badanie satysfakcji klientów nie jest wystarczające. Szkolenia różnią się między sobą, a rynek e-learningu zmienia się diametralnie. Badanie satysfakcji z przeprowadzonego szkolenia online powinno być wykonywane każdorazowo po przeprowadzeniu kursu.

 

Jak badać satysfakcję klienta – metody badania skuteczności e-learningu

 

Pełne wykorzystanie potencjału badań ankietowych zakłada nie tylko przeprowadzenie kilku punktowej analizy, ale także  zastosowanie dostępnych w narzędziu ankietowym Vivelio badań pogłębionych oraz indeksów behawioralnych. Ścieżka decyzyjna, którą przeszedł badany wypełniając ankietę, przekazuje szereg dodatkowych informacji, które mogą znacząco wpłynąć na odbiór wyników badania. Wypróbuj narzędzie ankietowe Vivelio za darmo klikając tutaj.

Jakie warunki powinno spełniać badanie, by było w pełni efektywne?

  • badanie satysfakcji z usługi szkoleniowej powinno być prowadzone regularnie – zalecane jest, aby badanie satysfakcji z przeprowadzonego szkolenia prowadzone było po każdym szkoleniu, szczególnie, gdy jest ono personalizowane dla wybranej organizacji lub jest to nowa forma szkolenia dostępna pośród innych usług w Twojej firmie szkoleniowej.
  • pytania zadane w ankiecie muszą być powiązane bezpośrednio z typem szkolenia. Zadbaj o przygotowanie kilku szablonów, które będziesz mógł zastosować podczas oceny wybranych typów szkoleń. Zachowanie takiej samej tematyki umożliwi Ci porównanie wyników w czasie i wyciągnięcie wniosków na temat poprawy lub spadku satysfakcji klienta.
  • wyniki badania znane nie tylko kadrze szkolącej, ale także wszystkim członkom organizacji. Mimo, że osoby te nie są w pełni odpowiedzialne za przeprowadzenie szkolenia to ich rola jest niezwykle istotna w całym procesie. Świadomość sukcesu lub niepowodzenia może działać motywująco oraz zachęcać do dzielenia się możliwymi formami wsparcia jakości prowadzonych działań.

 

Analiza wyników ankiet po szkoleniach dostarcza organizacji wartościowych danych, które mogą być wykorzystane do kontynuacji doskonalenia procesu edukacyjnego. Vivelio to narzędzie ankietowe umożliwiające skonkretyzowanie efektów szkolenia i wprowadzenie konkretnych działań poprawczych, co przyczynia się do wzrostu efektywności i wartości szkolenia e-learningowego dla organizacji i uczestników.

 

Kontynuacja doskonalenia – Badania ankietowe Vivelio

 

Wyniki badań to drogowskaz do ciągłego doskonalenia procesu szkoleniowego. Ważne jest, aby analizować wyniki, wyciągać wnioski i wprowadzać ewentualne ulepszenia. Reagowanie na słabe punkty oraz podkreślanie mocnych stron pozwoli stale podnosić jakość szkoleń. Dzięki podejściu opartemu na analizie i ciągłym doskonaleniu, organizacje mogą efektywniej inwestować w rozwój swoich ofert szkoleniowych i edukacyjnych. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat badań ankietowych? Sprawdź.