22-11-2023

Jak poprawić znajomość języka angielskiego pracowników?

Reading time:
blog image

Niezależnie od branży, coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, że doskonała znajomość języka angielskiego wśród pracowników jest kluczowym elementem osiągnięcia międzynarodowego sukcesu. Jak zatem skutecznie poprawić tę umiejętność w zespole? Kluczem do sukcesu jest systematyczna ocena kompetencji językowych i dostosowanie strategii do indywidualnych potrzeb pracowników. Sprawdź, jak w prosty sposób wdrożyć strategie wspierające pracowników w ich rozwoju.

 

Ocena kompetencji – Jaki poziom językowy ma Twój zespół?

 

Przed rozpoczęciem działań mających na celu poprawę znajomości języka angielskiego w zespole, kluczowe jest dokładne zrozumienie bieżącego poziomu kompetencji każdego pracownika. Można to osiągnąć poprzez przeprowadzenie oceny kompetencji językowych, której rezultaty pozwolą zidentyfikować obszary do poprawy oraz dostosować strategie szkoleniowe do indywidualnych potrzeb. Przeprowadź test na platformie Vivelio i sprawdź, z jakimi obszarami w zakresie kompetencji językowych mają problemy Twoi pracownicy.

Pamiętaj, że każdy pracownik jest inny dlatego też mierzyć się może z innymi trudnościami, niż pozostali członkowie zespołu. Tworząc ankietę, nie tylko możesz podsumować punkty uzyskane w kwestionariuszu, ale także sprawdzić, które pytania okazały się dla badanych zbyt skomplikowane lub wymagały skorzystania z pomocy internetu. Dodatkowa warstwa informacji w postaci indeksów behawioralnych pozwoli Ci jeszcze lepiej ocenić poziom kompetencji członków zespołu i udzielić im wsparcia w obszarach tego wymagających.

 

Indywidualne planowanie szkoleń

 

Po ocenie kompetencji językowych każdego pracownika, można przejść do indywidualnego planowania szkoleń. Każdy pracownik może mieć inne obszary, w których potrzebuje poprawy, dlatego dostosowane szkolenia są kluczowe. Mogą to być kursy online, lekcje indywidualne z nauczycielem, czy nawet udział w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach w języku angielskim. Dzięki ankiecie zyskujesz wiedzę w zakresie tego, co potrzebują i oczekują Twoi pracownicy od wybranej formy kursu.

 

Codzienna praktyka w środowisku pracy – Wzmacniaj znajomość języka angielskiego w zespole

 

Skutecznym sposobem poprawy znajomości języka angielskiego w miejscu pracy jest wprowadzenie codziennej praktyki. To może obejmować komunikację w języku angielskim na spotkaniach, pisanie raportów czy emaili w tym języku oraz korzystanie z anglojęzycznych materiałów edukacyjnych. Stałe otoczenie pracy w języku angielskim sprawi, że pracownicy staną się bardziej pewni siebie i zwiększą swoje umiejętności komunikacyjne. Zachęcanie do korzystania z języka angielskiego w codziennych sytuacjach pracy, takich jak zebrania czy komunikacja z klientami, może zintegrować naukę z codziennym życiem zawodowym.

 

Monitorowanie postępów i regularna ocena znajomości języka angielskiego

 

W procesie poprawy znajomości języka angielskiego niezwykle istotne jest monitorowanie postępów i regularna ocena. To pozwoli na dostosowywanie strategii szkoleniowych w miarę potrzeb oraz nagradzanie pracowników za ich wysiłki i osiągnięcia. Otwarta komunikacja na temat postępów może również zmotywować innych do aktywnego udziału w procesie nauki.

Poprawa znajomości języka angielskiego w zespole pracowników to proces wymagający zaangażowania zarówno ze strony pracowników, jak i zarządu. Skuteczna ocena kompetencji, dostosowane szkolenia, codzienna praktyka oraz wsparcie kultury korporacyjnej są kluczowymi elementami w osiągnięciu sukcesu w tej dziedzinie. Zainwestowanie w rozwój kompetencji językowych przyniesie korzyści zarówno na poziomie indywidualnym, jak i korporacyjnym, otwierając drogę do globalnego sukcesu. Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij tutaj, by dowiedzieć się, w jaki sposób badać efektywność szkoleń online.