04-10-2023

Dowiedz się, dlaczego odszedł – Exit interview

Reading time:
blog image

Exit interview to rozmowa przeprowadzana z pracownikiem, który opuszcza firmę. Ma ona na celu zrozumienie powodów jego odejścia, zbieranie opinii i informacji zwrotnych na temat pracy w firmie oraz zdobywanie wskazówek, które mogą pomóc w doskonaleniu organizacji. To ważne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi, lecz często pomijane. Chcesz dowiedzieć się, jak wykorzystać je w swojej firmie? Czytaj dalej.

 

Rotacja nie sprzyja rozwojowi

 

Jednym ze źródeł problemów na rynku pracy jest utrata wykwalifikowanych pracowników. Jak podaje Raport ManpowerGroup, w obszarze globalnym aż 77% firm zgłasza trudności związane z pozyskaniem osób dysponujących określonymi talentami. Pozyskanie nowych, wykwalifikowanych pracowników staje się coraz większym wyzwaniem, a ich utrata ogromnym obciążeniem dla całej organizacji. Konieczność utrzymania wysokiej jakości i wydajności staje się priorytetem współczesnych firm. Aby móc cieszyć się zarówno dobrą opinią na temat organizacji oraz wysokim poziomem zadowolenia pracowników, konieczne jest prowadzenie badań dotyczących przyczyn ich odejścia do innej organizacji.

 

Exit interview w procesie zarządzania zespołem

 

Wprowadzenie Exit interview do procesu zarządzania personelem przynosi firmie wiele korzyści, takich jak poznanie i zrozumienie przyczyny opuszczenia firmy przez pracownika. Bezpośrednie pytania i otwarta rozmowa z osobą odchodzącą pozwalają na pozyskanie szczegółowych informacji na ten temat. To, dlaczego pracownik zdecydował się odejść, może być związane z różnymi aspektami pracy, takimi jak brak możliwości rozwoju, niezadowolenie z warunków finansowych, niesatysfakcjonujący kierunek kariery lub konflikty interpersonalne.

Dzięki temu informacjom nabytym podczas rozmowy firma ma szansę podjąć konkretne kroki w celu poprawy warunków pracy, zatrzymania utalentowanych pracowników i zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości. To nie tylko oznacza zwiększenie retencji pracowników, ale także minimalizację kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.

 

Pozyskiwanie cennych informacji zwrotnych

 

Pracownicy, którzy opuszczają firmę, posiadają unikalne spojrzenie na organizację. Często są w stanie dostrzec problemy, na które bieżący pracownicy mogą być zbyt skoncentrowani, aby je zauważyć. Ich opinie i uwagi mogą stanowić wartość niesamowitą dla firmy w kontekście identyfikacji słabych punktów i obszarów, które wymagają poprawy. Informacje te nie tylko pozwalają na rozwiązanie istniejących problemów, ale również umożliwiają dostosowanie strategii rozwoju organizacji do realnych potrzeb pracowników. Pozyskiwanie tych cennych informacji zwrotnych może przyczynić się do poprawy jakości pracy, zwiększenia produktywności, lepszej komunikacji wewnętrznej i wzmocnienia reputacji firmy jako pracodawcy.

 

Jak przygotować się do rozmowy z odchodzącym pracownikiem?

 

Przed przeprowadzeniem Exit interview warto skonstruować starannie przemyślaną listę pytań lub tematów, które będą omawiane z pracownikiem. Te pytania powinny być otwarte i elastyczne, aby zachęcić pracownika do wyrażenia swoich opinii i uczuć w sposób swobodny. Ważne jest, aby pytania były ukierunkowane na konkretne aspekty pracy i na to, co jest istotne dla pracownika w kontekście jego odejścia.

Przykładowe pytania mogą obejmować:

  • Czy masz jakieś sugestie lub uwagi dotyczące pracy w naszej organizacji?
  • Czy byłeś zadowolony z możliwości rozwoju zawodowego w firmie?
  • Czy doświadczyłeś jakiejkolwiek sytuacji lub zachowania, które wpłynęło na Twoją decyzję o odejściu?
  • Jakie aspekty pracy były dla Ciebie najważniejsze, a które najmniej satysfakcjonujące?

 

Pamiętaj, że celem jest uzyskanie szczerych odpowiedzi, więc pytania nie powinny być sugestywne ani oceniające. To czas na wysłuchanie pracownika i zrozumienie jego perspektywy.

 

Czas i miejsce mają znaczenie – Exit Interview

 

Kolejnym ważnym krokiem jest odpowiednie zaplanowanie miejsca i czasu na przeprowadzenie rozmowy na zakończenie współpracy. Powinno to odbywać się w dogodnym dla pracownika miejscu, gdzie będzie czuł się swobodnie i komfortowo wyrazi swoje opinie. Może to być prywatne biuro, sala konferencyjna lub nawet spotkanie online.

Ważne jest, aby dostosować go do harmonogramu pracownika. Staraj się znaleźć moment, który nie będzie mu sprawiał trudności w pracy lub osobistym życiu. Unikaj przeprowadzania Exit Interview w ostatni dzień pracy, gdy pracownik jest już zbyt zajęty pakowaniem swoich rzeczy lub przekazywaniem obowiązków.

 

Badanie po odejściu pracownika w formie ankiety

 

Rozmowa na zakończenie współpracy może wydać się zbyt stresująca lub narażająca obie strony na powstanie konfliktu, nie oznacza to jednak, że warto z niej rezygnować. Alternatywą dla klasycznej dyskusji po zakończeniu współpracy jest badanie ankietowe. Umożliwia ono nie tylko wyrażenie swoich opinii w sposób bardziej sprecyzowany i przemyślany, ale także daje szerokie możliwości analizy i przechowywania wynikających z ankiety danych. Dzięki możliwościom, jakie daje analiza pogłębiona narzędzia Vivelio, przeprowadzona może być w dowolnym miejscu i czasie, a osoba wypełniająca ankietę może czuć się w pełni swobodnie.

Przeprowadzenie ankiety może okazać się szczególnie trafnym wyborem w przypadku dużej rotacji pracowników, braku zespołu HR lub w przypadku zdalnych pracowników. Gdy mamy podejrzenia dotyczące przyczyn zwolnienia i obawiamy się potencjalnego konflikt, ankieta może okazać się najlepszym wyborem. Vivelio zapewni Ci nie tylko możliwość przeprowadzenia klasycznego badania, ale także umożliwi sprawdzenie ścieżki decyzyjnej i analizę behawioralną, dzięki użyciu indeksów. Sprawdź sam, korzystając z darmowej opcji Trial.

 

Exit Interview – Nie bój się wyciągać wnioski

 

Exit Interview to narzędzie, które może przynieść wiele korzyści dla firmy. Pozwala zrozumieć powody odejścia pracowników, zbierać cenne informacje zwrotne i doskonalić organizację. Zachęcamy do wdrożenia tego procesu w swojej firmie. To inwestycja w rozwój i doskonalenie zasobów ludzkich, która może przyczynić się do sukcesu i stabilności przedsiębiorstwa. Pamiętajmy, że słuchanie pracowników to klucz do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź.