01-08-2023

Exit Interview – Dlaczego pracownicy odchodzą?

Reading time:
blog image

Odejście pracowników to negatywne zjawisko, ale może okazać się także szansą na usprawnienie funkcjonowania firmy na różnych poziomach. Informacje zebrane na zakończenie współpracy może dostarczyć wartościowych wskazówek dotyczących zarządzania w zespołach, polityki wynagrodzeń, rozwoju zawodowego czy ogólnego klimatu pracy. Aby uzyskać jak najwięcej wartościowych informacji, należy zadbać o odpowiednie przygotowanie się do badania Exit Interview. Czytaj dalej, by poznać tajniki poprawnie przeprowadzonego Exit Interview.

 

Odejście pracownika – Czym jest ankieta Exit Interview?

 

Exit Interview, to przeprowadzenie rozmowy lub ankiety z pracownikiem, który podjął decyzję o opuszczeniu organizacji. Celem tego badania jest zrozumienie powodów, dla których pracownik zdecydował się odejść, jak również zdobycie cennych informacji i opinii na temat doświadczeń pracownika w firmie.

W trakcie Exit Interview pracownik ma okazję wyrazić swoje przemyślenia, zdanie i ewentualne zastrzeżenia dotyczące pracy w organizacji. Dzięki temu, przedsiębiorstwo może zdobyć wgląd w obszary wymagające poprawy, a także zrozumieć, czy istnieją jakieś powtarzające się problemy, które wpływają na rotację kadry. Dodatkowo może poznać swoje mocne strony jako pracodawcy, które warto podkreślać w przyszłości.

 

Jakie są główne cele Exit Interview?

 

Zrozumienie przyczyn odejścia: Po pierwsze, jest to okazja dla pracownika, aby wyjaśnić, dlaczego podjął decyzję o opuszczeniu firmy. Analiza odpowiedzi z ankiet może ujawnić konkretne problemy, które wpływają na decyzje pracowników o opuszczeniu organizacji. Może to być słaba komunikacja wewnątrz firmy, brak możliwości rozwoju zawodowego, niesatysfakcjonujące wynagrodzenie czy toksyczna atmosfera w miejscu pracy. Poznanie tych obszarów pozwala na podjęcie odpowiednich działań naprawczych.

Identyfikacja obszarów wymagających poprawy: Exit Interview pomaga organizacji zidentyfikować obszary, które wymagają zmian, aby przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników. Pracownicy, którzy zostali poddani ankietom, doceniają, że ich opinie są uwzględniane i że organizacja troszczy się o ich doświadczenia. Taki postępowanie przyczynia się do budowania wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, co może przyciągać lepszych kandydatów w przyszłości.

Poprawa zaangażowania pracowników: Dając pracownikom możliwość wyrażenia swoich opinii, organizacja pokazuje, że ceni ich zdanie i doświadczenie. To z kolei może wpłynąć pozytywnie na zaangażowanie pracowników, nawet jeśli już zdecydowali się odejść. Będzie miało to także znaczenie dla pozostałych pracowników.

Budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy: Uwzględnianie opinii pracowników w podejmowanych decyzjach może wpłynąć na postrzeganie organizacji jako pracodawcy dbającego o swoich pracowników, co przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy.

 

Jak przeprowadzić badanie dotyczące przyczyny odejścia pracownika?

 

Aby uzyskać cenne informacje za pomocą ankiety Exit Interview, ważne jest, aby były one przeprowadzane rzetelnie. Aby to uczynić, należy dostosować się do cech charakteru odchodzącego pracownika. Niektórzy będą woleli wypowiedzieć się anonimowo, inni będą chcieli, by ich postulaty były z nimi kojarzone. Dla pierwszej grupy ważne będzie, aby ankieta Exit Interview była przeprowadzona przez dział zasobów ludzkich lub osoby niezwiązane bezpośrednio z departamentem, z którego pracownik odchodzi.

Pracownik powinien mieć pewność, że jego odpowiedzi nie zostaną wykorzystane przeciwko niemu. Druga grupa najchętniej odpowie na pytania zadane przez swojego przełożonego. Ich celem będzie przekazanie wskazówek, które ich zdaniem, mogą poprawić jakość pracy w organizacji. Niezależnie od tego, czy pracownik będzie wypowiadać się anonimowo czy pod swoim nazwiskiem, warto spersonalizować ankietę. Musi ona być związana z zajmowanym stanowiskiem i wykonywanymi zadaniami. Jeżeli przełożeni mają podejrzenie, z jakiego powodu pracownik odchodzi, warto zweryfikować tę tezę.

 

Ankieta exit interview – narzędzie ankietowe Vivelio

 

Przeprowadzając ankietę Exit Interview, warto również przygotować pytania w sposób, który umożliwi pracownikowi wyrażenie swoich przemyśleń i odczuć. Unikaj pytań zamkniętych, które pozwalają tylko na odpowiedzi „tak” lub „nie”. Zamiast tego, postaw pytania otwarte, które zachęcą do szczegółowego opisania sytuacji i uczuć. Wykorzystać funkcję badań pogłębionych w systemie ankietowym Vivelio, aby móc przyjrzeć się ścieżce decyzyjnej byłego pracownika oraz móc przeanalizować indeksy behawioralne, które znacząco mogą wpłynąć na ostateczny odbiór udzielonych odpowiedzi. Aby usprawnić swoją pracę na podstawie raz stworzonego kwestionariusza utwórz szablon, który będzie towarzyszył Ci za każdym razem, gdy pojawi się taka potrzeba. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości Vivelio oraz badania exit interview prowadzonego przy pomocy tego narzędzia? Sprawdź. 

 

Ankieta na zakończenie współpracy – Dlaczego warto?

 

Exit Interview jest cennym narzędziem, które pozwala na zrozumienie przyczyn odejścia pracowników oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy. Dzięki temu można podejmować skuteczne działania, które przyczynią się do zwiększenia zaangażowania pracowników i poprawy atmosfery w miejscu pracy. Pamiętaj o tym, że dane te mogą być obarczone ładunkiem emocjonalnym, warto więc zapewnić rzetelności badania, aby uzyskać wiarygodne wyniki i wyciągnąć wartościowe wnioski. W tym celu warto zastanowić się też, czy lepszy efekt przyniesie badanie anonimowe czy indywidualne, oraz spersonalizować ankietę pod konkretnego pracownika.

Jeśli zależy Ci na sukcesie Twojej organizacji, niebagatelne znaczenie ma troska o doświadczenia i opinie pracowników. Exit Interview może być kluczem do budowania lepszego i bardziej zadowalającego środowiska pracy dla wszystkich. Interesuje Cię więcej naszych treści? Sprawdź nasz poprzedni wpis dotyczący retencji talentów w organizacji.