29-11-2023

Czego nie powie Ci niezadowolony klient? – Badanie satysfakcji

Reading time:
blog image

Droga do sukcesu dla firm nie sprowadza się jedynie do dostarczania produktów czy usług. Kluczową rolę odgrywa również pełne zrozumienie klientów. Badania opinii klientów nie tylko włączają się w strategię biznesową, lecz stają się jej nieodzownym elementem, umożliwiając przedsiębiorcom poznanie potrzeb konsumentów. Każdy doświadczony przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że niezadowolony klient to wyzwanie, jednak równocześnie może stanowić bezcenne źródło wskazówek dotyczących obszarów wymagających poprawy. Chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie pozyskać i wykorzystać te informacje? Czytaj dalej.

 

Brak lojalności wśród klientów – Z czego wynika?

 

W świetle danych Instytutu Gallupa, klienci którzy działają w obszarze B2B, obecnie wykazują znacznie mniejszą lojalność niż kilka lat temu. Ta tendencja oznacza, że aż 71% z nich jest gotowych na zmianę dostawcy w dowolnym momencie. Niestety, zaledwie kilkoro z tych niezadowolonych klientów decyduje się na bezpośrednią komunikację z firmą, aby wyrazić swoje uwagi lub podzielić się przyczynami swojego niezadowolenia.

Jednym z kluczowych wyzwań w obszarze obsługi klienta jest fakt, że klienci nie zawsze klarownie wyrażają swoje oczekiwania. Mogą to robić z różnych powodów, takich jak obawa przed konfrontacją z obsługą klienta czy też przekonanie, że ich oczekiwania są zbyt wysokie. Podejście do obsługi klienta nie ogranicza się jedynie do reakcji na zgłoszone uwagi czy reklamacje. Skuteczne zarządzanie relacjami z klientem wymaga aktywnego monitorowania, zrozumienia i dostosowywania się do zmieniających się potrzeb klientów, nawet tych, które nie zostały wyraźnie sformułowane.

 

Niezadowolony klient nie wraca

 

Wyniki badań przeprowadzonych przez Accenture ujawniają, że aż 68% klientów, którzy zdecydowali się zrezygnować z usług danej firmy, nie zamierza powrócić do niej nigdy więcej. To odkrycie podkreśla głęboki wpływ, jaki negatywne doświadczenia lub niezadowolenie mogą mieć na relacje biznesowe i skłonność klientów do podjęcia decyzji o zrezygnowania z usług zaufanej firmy.

Warto zauważyć, że ta wysoka liczba może wynikać z różnych czynników, takich jak brak zadowolenia z oferowanych produktów lub usług, niedostateczna obsługa klienta, czy też konkurencyjne propozycje rynkowe. Bez względu na przyczynę, wynik ten sygnalizuje, że odzyskanie klientów po utracie ich zaufania i zadowolenia staje się zadaniem o dużym stopniu trudności.

 

Zamień klienta niezadowolonego w zadowolonego

 

Istnieje wyraźna różnica pomiędzy klientem, który nie jest zadowolony, a tym, który zdecydował się na odejście. Statystyki wskazują, że mimo pewnych nieprawidłowości klient może pozostać dalej lojalny, dokonując kolejnych zakupów lub korzystając z usług przedsiębiorstwa. Jednak, aby tak się stało, konieczna jest szybka reakcja na zaistniały problem. Niepowodzenia nie zawsze przekreślają całą historię współpracy. Błędy zdarzają się nieuchronnie. Dlatego też kluczowym jest umiejętne reagowanie na występujące nieprawidłowości oraz skuteczne zapobieganie przyszłym problemom.

 

Badanie satysfakcji klienta

 

Nieujawnione oczekiwania niezadowolonych klientów to obszar wymagający szczegółowego zbadania. Powstanie nieprawidłowości wynikającej z jakości produktu lub usługi powoduje, że niezbędne staje się przeprowadzanie badań ankietowych oraz rozmów z niezadowolonymi klientami. Dysponowanie tą wiedzą stanowi fundament do elastycznego dopasowania oferty firmy do rzeczywistych potrzeb klientów.

Doświadczenia klientów związane z zakupami, korzystaniem z produktów lub usług, są często zróżnicowane. Niestety nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w dostępnych recenzjach. Klienci skłonni są skupiać się na jednym aspekcie, pomijając inne istotne elementy. Przeprowadzanie badań, które koncentrują się na kompleksowych doświadczeniach klientów, umożliwia głębsze zrozumienie tego, co naprawdę wpływa na ich satysfakcję.

 

Badanie opinii klienta – Vivelio

 

Czynniki takie jak niewielkie niedociągnięcia czy braki w obszarze obsługi klienta mają potencjał wpływania na decyzje klientów o tym, czy pozostaną, czy odejdą. Wykonywanie badań ankietowych wśród stałych klientów staje się kluczowe w identyfikowaniu potencjalnych problemów przed ich eskalacją. Sprawdź, jak wykonać badanie satysfakcji przy pomocy narzędzia ankietowego Vivelio. Wypróbuj za darmo opcję tworzenia badań pogłębionych i zyskaj dodatkową warstwę informacji.

 

Kompleksowa obsługa – badanie satysfakcji

 

Skuteczne zarządzanie relacjami z klientami to nie tylko reakcja na zgłaszane uwagi czy reklamacje. Kluczem do sukcesu jest proaktywne monitorowanie, zrozumienie i dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb klientów. Nawet tych, które nie zostały wyraźnie sformułowane. Warto podkreślić, że brak lojalności klientów, szczególnie w obszarze B2B, wymaga skomplikowanej strategii, aby zminimalizować ryzyko utraty klienta. Badania opinii klientów, zwłaszcza wśród niezadowolonych, stają się kluczowym narzędziem, umożliwiającym identyfikację obszarów do poprawy i skuteczne działania zapobiegawcze. Troska o klienta, nawet w obliczu niezadowolenia, nie tylko wzmacnia relacje, ale także buduje fundament dla długotrwałego sukcesu firmy.