25-04-2023

Jak zwiększyć zaangażowanie w wypełnianie ankiety satysfakcji pracowników?

Reading time:
blog image

Wypełnianie ankiety satysfakcji pracowników jest kluczowe dla prowadzenia skutecznej polityki personalnej w firmie. Niestety, często zdarza się, że pracownicy nie są zbyt zainteresowani wypełnianiem ankiet, a wyniki nie odzwierciedlają ich prawdziwych odczuć i opinii. Może to prowadzić do niepełnej lub błędnej informacji dla zarządu. W tym artykule przedstawimy kilka sprawdzonych sposobów na zwiększenie zaangażowania pracowników w wypełnianie ankiet oceny satysfakcji.

 

Dlaczego ankiety z oceną satysfakcji są ważne dla firm?

Ankiety z oceną satysfakcji pracowników dostarczają cennej informacji zwrotnej dla firm dotyczącej ich polityki personalnej, kultury organizacyjnej oraz morale pracowników. Ta informacja może być wykorzystana do wprowadzania zmian, które prowadzą do zwiększenia produktywności, zmniejszenia rotacji pracowników oraz stworzenia bardziej pozytywnej kultury organizacyjnej.

 

5 sposobów na zwiększenie zaangażowania pracowników w wypełnianie ankiet

Istnieje kilka sposobów, aby zachęcić pracowników do wypełnienia ankiet satysfakcji:

  1. Wyjaśnij cel ankietowania – przed przeprowadzeniem ankiety, wyjaśnij pracownikom, dlaczego ankieta jest potrzebna, jakie korzyści przyniesie firmie oraz jakie będzie miała wpływ na ich pracę. Nie zadawaj pytań, które niczemu nie służą!
  2. Zapewnij anonimowość – pracownicy muszą czuć, że ich odpowiedzi są anonimowe i nie będą miały wpływu na ich dalsze losy w firmie. Warto podjąć kroki, takie jak korzystanie z dostawców zewnętrznych ankiet, zachowanie poufności wyników ankiet oraz komunikowanie znaczenia poufności dla pracowników.
  3. Daj poczucie sprawczości – wyciągaj wnioski z poprzednich ankiet i… poinformuj pracowników, które działania w firmie są następstwem tych badań ankietowych. Bądź precyzyjny i konkretny w swych informacjach, a szybko przekonasz się, że wielu pracowników skorzysta z tej możliwości komunikacji.
  4. Zapewnij łatwość dostępu – ankiety powinny być łatwo dostępne dla pracowników. Można je umieścić na stronie intranetowej, wysłać drogą mailową lub udostępnić za pomocą aplikacji mobilnej.
  5. Dostosuj pytania do potrzeb pracowników – wiesz o co chcesz zapytać? To jeszcze nie wszystko! Może się zdarzyć, niektóre pytania w ankiecie budzą opór psychiczny. A może nie zostały jasno sformułowane? Łatwo unikniesz takich błędów korzystając z platformy do badań ankietowych Vivelio, która poprzez indeksy  behawioralne zbiera tego typu informacje o porzuconych pytanych, koncentracji czy pewności. Dzięki temu możesz dopasować pytania w ankiecie tak, aby były jeszcze bardziej skuteczne w zbieraniu cennych informacji od pracowników.

Kiedy pracownicy są bardziej zaangażowani w proces wypełniania ankiet, wyniki są bardziej dokładne i odzwierciedlają ich prawdziwe odczucia i opinie. Może to prowadzić do bardziej skutecznych zmian w polityce personalnej oraz w kulturze organizacyjnej.

 

Podsumowanie

Badania ankietowe z oceną satysfakcji pracowników są niezbędnym narzędziem w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Właściwe ich przeprowadzenie może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania pracowników w życie firmy oraz poprawy efektywności pracy.

Aby osiągnąć pozytywne wyniki w badaniach ankietowych, należy pamiętać o kilku kluczowych aspektach, takich jak właściwe przygotowanie kwestionariusza, zagwarantowanie anonimowości respondentów, przeprowadzenie weryfikacji wyników oraz wykorzystanie narzędzi takich jak Vivelio Behavioral Indexes.

Dzięki odpowiedniemu podejściu do badania ankietowego z oceną satysfakcji pracowników, możemy uzyskać wartościowe informacje na temat potrzeb i oczekiwań naszych pracowników, co pozwoli na lepsze zrozumienie ich zachowań oraz podejmowanie skutecznych działań.