09-06-2023

Wady i zalety najpopularniejszych badań ilościowych

Reading time:
blog image

Badania ilościowe stanowią niezastąpione narzędzie w dziedzinie badania rynku i gromadzenia danych statystycznych. Poprzez wykorzystanie metody naukowej i zastosowanie precyzyjnych technik wykorzystywanych podczas badań ilościowych uzyskasz obiektywne i wiarygodne wyniki, które mają znaczący wpływ na podejmowanie decyzji biznesowych. Chcesz dowiedzieć się, jak w 5 krokach stworzyć ankietę ilościową? Przejdź do artykułu klikając tutaj.

W poniższym wpisie przyjrzymy się zarówno zaletom, jak i wadom stosowania badań ilościowych, oraz ich znaczeniu dla procesu badawczego. Czytaj dalej, by poznać mocne i słabe strony najpopularniejszych badań ilościowych.

 

Wady i zalety 5 najpopularniejszych metod przeprowadzania badań ilościowych

 

CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing):

Metoda CAPI polega na przeprowadzaniu ankiet przez ankietera bezpośrednio z respondentem, przy użyciu urządzenia elektronicznego, takiego jak tablet lub laptop. Ankieter zadaje pytania, a odpowiedzi są wprowadzane bezpośrednio do urządzenia. CAPI umożliwia także wykorzystanie multimediów, takich jak zdjęcia czy filmy. Jest stosowana w terenie, np. przy badaniu opinii publicznej.

 

CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing):

Metoda CAWI polega na przeprowadzaniu ankiet za pomocą internetu. Respondenci otrzymują zaproszenie do wypełnienia ankiety online i udzielają odpowiedzi za pośrednictwem strony internetowej. CAWI ma szeroki zasięg i może być stosowany w badaniach o charakterze globalnym. Respondenci mogą wypełniać ankiety w dowolnym miejscu i czasie.

 

CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing):

Metoda CATI polega na przeprowadzaniu ankiet przez telefon. Ankieter zadaje pytania respondentowi, a odpowiedzi są bezpośrednio wprowadzane do systemu komputerowego. CATI jest stosowane w badaniach telefonicznych, na przykład przy badaniu preferencji konsumenckich.

 

CASI (Computer-Assisted Self-Interviewing):

Metoda CASI polega na udostępnieniu respondentowi urządzenia elektronicznego (np. tabletu lub komputera), na którym samodzielnie wypełnia ankietę. Respondent otrzymuje pytania na ekranie i sam wprowadza odpowiedzi. CASI może być stosowane w badaniach, gdzie wymagana jest prywatność respondentów lub trudne tematy, które mogą być niekomfortowe w bezpośrednim kontakcie.

 

IVR (Interactive Voice Response):

Metoda IVR polega na przeprowadzaniu ankiet za pomocą interaktywnego systemu głosowego. Respondent odbiera telefon i słucha nagranych pytań, a następnie odpowiada, korzystając z klawiszy telefonicznych. IVR jest stosowane w badaniach telefonicznych i może być użyteczne przy dużych próbach, gdy wymagane jest szybkie zebranie danych.

 

Badania ilościowe a nowoczesne narzędzia ankietowe

 

Liczba osób, które należy przebadać, zależy od wielu czynników, takich jak cel badania, wielkość populacji docelowej, poziom istotności statystycznej i poziom precyzji, które chcemy osiągnąć. Próba powinna być reprezentatywna dla populacji docelowej, aby wyniki miały wartość statystyczną.

Podsumowując, przekonaliśmy się, że wiedza o różnych metodach jest kluczowa w osiąganiu sukcesu w różnych dziedzinach. Jednak niezależnie od tego, jak dobrze znamy te metody, nie możemy zapominać o ważnym czynniku – dobrym narzędziu, które pomoże nam je skutecznie zastosować. Vivelio to narzędzie, które umożliwia analizowanie zachowań osób wykonujących badanie, co przekłada się na lepsze zrozumienie przedstawionych wyników. Umożliwia przeprowadzenie wysokiej jakości badania z wykorzystaniem dodatkowej analizy respondenta, które może przyczynić się do optymalizacji strategii marketingowych, poprawy skruktury wewnętrznej przedsiębiorsstwa czy zbudowania silniejszej pozycji na konkurencyjnym rynku.