Vivelio Team

Szczegóły

background gradient

Rekrutacja

Dla osób postronnych, rekrutacja nowych pracowników to wręcz synonim branży HR. Jest to także jedno z najważniejszych wyzwań dla każdej organizacji. Właściwy dobór kompetencji u nowego pracownika jest kluczem do zatrudnienia osób, które będą w stanie efektywnie wykonywać swoje obowiązki, a co za tym idzie, przyczyniać się do rozwoju firmy. Istotne jest więc, aby przed przystąpieniem do rekrutacji dokładnie określić wymagania dotyczące kompetencji i umiejętności kandydatów.

Szczególnie trudne jest to w przypadku tych cech, których nie da się zweryfikować w CV, takich jak umiejętności miękkie czy cechy charakteru. Wiele organizacji korzysta z różnego rodzaju testów psychologicznych, ankiet lub rozmów kwalifikacyjnych, aby lepiej poznać kandydatów. Jednak w przypadku niektórych testów lub pytań, kandydaci mogą być skłonni udzielać odpowiedzi, które nie odzwierciedlają ich rzeczywistej osobowości lub umiejętności. Wyeliminowanie takich odpowiedzi już na wczesnym etapie rekrutacji zwiększy szansę na ostateczny wybór osoby o pożądanym profilu kompetencyjnym.

Efektywność procesu rekrutacyjnego jest szalenie ważnym aspektem. Może być on czasochłonny i kosztowny, a także wymagać dużego nakładu pracy ze strony pracowników zaangażowanych w rekrutację. Właściwe zaplanowanie procesu rekrutacyjnego i wykorzystanie odpowiednich narzędzi, takich jak specjalistyczne oprogramowanie, może przyczynić się do jego efektywności. Ponadto, skrupulatne przygotowanie harmonogramu rekrutacji i wczesne zaangażowanie w proces decyzyjnych osób z różnych dziedzin organizacji, pozwoli na lepsze oszacowanie czasu oraz kosztów związanych z procesem.

Jak każdy obszar działalności firmy, także rekrutacja powinna się nieustannie rozwijać. Najlepszym do tego narzędziem jest uzyskiwanie informacji zwrotnej od osoby rekrutowanej. Bardzo ważne jest więc, by uzyskane informacje były wiarygodne. Dzięki temu będzie można budować pozytywną markę firmy wśród kandydatów, co będzie zwiększało liczbę chętnych do aplikowania i zwiększy szasnę na właściwa rekrutację. To także sposób na to, by proces rekrutacji był przeprowadzony w sposób rzetelny i obiektywny.

Przeprowadzenie rekrutacji w sposób zorganizowany i systematyczny, z pewnością przyczyni się do zatrudnienia pracowników, którzy będą w stanie wnieść wartość do organizacji i przyczynić się do jej rozwoju. Narzędzie Vivelio wspomaga ten proces, zwiększając szansę na właściwy dobór kompetencji do potrzeb organizacji, zapewniając wiarygodną informację zwrotną oraz zwiększając efektywność procesu.

Przywództwo 5.0

Poszukiwanie osób na stanowiska kierownicze to od zawsze jedno z największych wyzwań dla każdej firmy. Wydaje się jednak, że obecne jest coraz trudniejsze. Wraz z dynamicznymi zmianami w sposobie i stylu pracy, które spowodowała pandemia oraz rozwój nowych technologii następuje zmiana w paradygmacie przywództwa. Przywództwo 5.0 to pojęcie, które staje się coraz bardziej powszechne. Charakteryzuje się ono przede wszystkim podejściem do pracy opartym na wartościach, współpracy i otwartości.

Wnikliwe poznanie potencjału pracowników staje się obowiązkiem kadry kierowniczej. Liderzy muszą wiedzieć, jakie umiejętności i talenty posiadają ich pracownicy oraz jakie cele i motywacje ich napędzają. To pozwala im dostosować zadania i obowiązki do indywidualnych potrzeb i umiejętności pracowników, co prowadzi do większej produktywności i zadowolenia z pracy. Jednocześnie, takie podejście pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału organizacji i zapewnia, że pracownicy czują się związani z jej misją.

Poza dobrą organizacją pracy, konieczne staje się posiadanie przez liderów kompetencji społecznych i poznawczych. Muszą posiadać oni umiejętności interpersonalne i empatię, aby zbudować zespół składający się z różnych osobowości i stylów pracy. Muszą też być w stanie skutecznie komunikować się z pracownikami, zarówno w kontekście informowania, jak i słuchania ich potrzeb i sugestii. Dodatkowo, liderzy muszą posiadać umiejętności poznawcze, takie jak kreatywność i zdolność do rozwiązywania problemów, aby radzić sobie z złożonymi wyzwaniami, które pojawiają się w dzisiejszym biznesie.

Poszukiwanie odpowiednich osób na stanowiska kierownicze w zmieniającym się paradygmacie przywództwa stawia przed rekruterami wiele wyzwań. Narzędzie Vivelio pomaga wnikliwie poznać potencjał pracowników, weryfikuje posiadanie kompetencji społecznych i poznawczych u liderów. To idealne narzędzie do wspierania liderów w nowym paradygmacie Przywództwa 5.0.

Motywacja pracowników

Dobrze funkcjonujący zespół jest jak ludzki organizm – wszystko jest w nim połączone i każda, nawet najmniejsza czynność jednej osoby wpływa na pracę wszystkich. Dlatego wielkim wyzwaniem dla firm jest skuteczne motywowanie pracowników, aby utrzymać ich zaangażowanie i zadowolenie z wykonywanej pracy. Spadek zaangażowania pracowników może mieć negatywny wpływ na wydajność całej firmy, a także prowadzić do wysokiego poziomu rotacji pracowników.

Jednym z głównych problemów jest brak wiarygodnej oceny satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy. Często firmy polegają na kwestionariuszach ankietowych, które mogą być niewystarczające, ponieważ pracownicy mogą nie chcieć ujawniać swojego prawdziwego stanowiska z obawy przed konsekwencjami. Firmy powinny zachęcać pracowników do otwartości i uczciwości poprzez zapewnienie im bezpiecznej przestrzeni do wyrażania swoich opinii, miedzy innymi poprzez zaimplementowanie odpowiednich ku temu narzędzi.

Znalezienie sposobów na skuteczne motywowanie pracowników to wyzwanie. Często firma stosuje standardowe narzędzia motywacyjne, takie jak podwyżki pensji lub premie. Jednakże, aby motywacja była skuteczna, musi być spersonalizowana i uwzględniać potrzeby i cele każdego pracownika. Firmy powinny poświęcić czas i zasoby na poznanie swoich pracowników i na zrozumienie, co ich motywuje.

Sposobem na motywowanie pracowników może zapewnienie im wyzwania i możliwości rozwoju. Pracownicy, którzy widzą, że ich praca ma wpływ na firmę i że ich wysiłki są doceniane, są bardziej zaangażowani i zmotywowani. Firmy powinny stworzyć programy szkoleniowe i rozwojowe, które pozwalają pracownikom rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia. Poznanie tych obszarów leży więc w interesie pracodawcy.

Skuteczne motywowanie pracowników wymaga więc uwzględnienia wielu czynników, takich jak indywidualne potrzeby i cele pracowników, rozwój umiejętności, poczucie przynależności i zaangażowanie w cele firmy. Narzędzie Vivelio pozwala wykryć objawy spadku zaangażowania pracowników oraz jest świetnym sposobem na regularną i wiarygodną ocenę satysfakcji pracowników.

Ścieżki kariery

Wzmacnianie zespołu to nie tylko rekrutacja zewnętrzna. Czasem warto umiejętnie wyszukiwać potencjał wśród pracowników, którzy są już częścią zespołu. Nie zawsze jest to łatwe, ponieważ indywidualne cechy i umiejętności pracowników są często nieuświadomione. Co więcej, najcześciej także przez nich samych. Ponieważ tacy pracownicy nie do końca zdają sobie sprawę ze swojego potencjału, rolą pracodawcy jest zauważyć ich mocne strony i pomóc im rozwijać swoje talenty.

Z drugiej strony, nie mniejszym wyzwaniem jest utrzymanie talentów w firmie. Pracownicy, którzy są bardzo zdolni, którzy posiadają cenne umiejętności, są również poszukiwani przez konkurencję, dlatego pracodawcy muszą wykazać się innowacyjnością i elastycznością, aby zatrzymać ich w firmie. Ważne jest, aby oferować pracownikom atrakcyjne warunki pracy, takie jak elastyczne godziny pracy, dobry system wynagrodzeń, benefity oraz rozwój ich kariery. Jeszcze ważniejsze jest jednak to, by pracownik czuł się częścią zespołu, by odnajdywał w swojej pracy wartość i czuł, że jego praca ma wpływ na otaczającą go rzeczywistość.

Wyznaczenie ścieżki kariery dla pracowników to więc ważne zadanie. Pierwszym krokiem ku temy jest zadbanie o rozwój pracownika. Krok ten musi bazować na poznaniu i wykorzystaniu kompetencje pracowników. Drugi krok to zaoferowanie im szkoleń oraz możliwości rozwoju, które pozwolą im zdobyć nowe umiejętności i rozwijać te już posiadane. Nie jest to jednorazowe zadanie. Pracodawcy powinni regularnie oceniać postępy pracowników i dostosowywać plany rozwoju do etapu rozwoju, na jakim pracownicy się znajdują.

By dobrze określić ścieżkę rozwoju, trzeba zawsze pamiętać, że każdy pracownik jest inny i ma indywidualne cele oraz aspiracje. Dlatego pracodawcy muszą zapewnić zasoby, w tym narzędzia, umożliwiające indywidualnie dostosowanie planów rozwoju do potrzeb każdego pracownika.

Wyznaczenie ścieżki kariery dla pracowników to jedno z najtrudniejszych zadań w całym procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Narzędzie Vivelio wspomaga wyszukiwanie potencjału u pracowników, pomaga zidentyfikować, jakimi środkami zatrzymać utalentowanych pracowników oraz daje szansę na precyzyjne zaplanowanie rozwoju pracownika, który uwzględnia posiadane przez niego kompetencje.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Duże tempo pracy czy model pracy zdalnej, w której łatwo zatracić granicę między pracą a życiem prywatnym to tylko przykłady codzienności, z którą zmaga się wielu pracowników. Nic dziwnego, że współcześnie coraz więcej mówi się o wypaleniu zawodowym. W takiej sytuacji ważne jest, aby pracodawcy i pracownicy podjęli działania mające na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz identyfikowanie objawów stresu i innych negatywnych emocji.

Wypalenie zawodowe nawet jednego pracownika to problem dla całego zespołu lub nawet firmy. Przede wszystkim, wypaleni zawodowo pracownicy zazwyczaj wykazują mniejsze zaangażowanie w pracę i mniejszą chęć do pracy zespołowej, co może prowadzić do obniżenia jakości pracy całego zespołu. W dalszej perspektywie może wywoływać frustrację u innych pracowników, którzy czują, że muszą podnosić ciężar i pracować ciężej, aby zrekompensować brak pracy ze strony wypalonych pracowników. Obecność w zespole takiej osoby może doprowadzić do konfliktów wewnętrznych. Ostatecznie doprowadzić może do absencji chorobowej pracownika, co wpływa na wydajność firmy oraz prowadzi do dodatkowych kosztów związanych z płaceniem wynagrodzenia za nieobecność pracowników. Całe opisane tu zjawisko jest także zagrożeniem dla zdrowia.

Aby skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu należy dobrze zidentyfikować źródła stresu. Pracodawcy powinni zbadać i zrozumieć, co powoduje stres wśród pracowników i jakie czynniki przyczyniają się do wypalenia zawodowego. Mogą to być na przykład: nadmierne obłożenie pracą, niskie wynagrodzenie, brak perspektyw rozwoju zawodowego, nieprzyjazna atmosfera w miejscu pracy, niejasne wymagania czy też brak wsparcia ze strony przełożonych. Jednak zdobycie szczerych odpowiedzi na tak intymne pytania to spore wyzwanie, dlatego pracodawcy muszą wspomóc się odpowiednimi ku temu narzędziami.

Pracodawcy powinni dbać o zdrowie i kondycję psychiczną swoich pracowników. Narzędzie Vivelio może pomóc w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, poprzez wykrywanie źródeł stresu u pracowników i dzięki temu eliminację wypalenia zawodowego na jego wczesnym etapie.

Menu

background gradient

Zbuduj przewagę konkurencyjną dzięki naszej nowoczesnej platformie.
Zarejestruj się teraz.