05-04-2023

Badania ankietowe pracowników jako klucz do zwiększenia retencji pracowników pokolenia Z

Reading time:
blog image

Dlaczego utrzymanie w firmie pracowników z pokolenia Z jest wyzwaniem? Jakie narzędzia i techniki pozwalają na skuteczniejsze zbieranie informacji zwrotnej? W jaki sposób można je wykorzystać do zapobiegania „cichym odejściom”? 

Pokolenie Z, czyli osoby urodzone między rokiem 1997 a 2012, szturmują rynek pracy. To pokolenie, które wychowało się w erze technologii i Internetu, co wpłynęło na ich sposób myślenia, zachowanie i, co bardzo istotne, podejścia do pracy. Najmłodsi z nich mają obecnie 11 lat a zatem przez najbliższą dekadę to właśnie oni będą aplikować do pracy. Dlatego zrozumienie pokolenia Z jest niezwykle ważne dla pracodawców. 

 Co charakteryzuje pokolenie Z?

Przede wszystkim duże zróżnicowanie i mocno zaakcentowany indywidualizm. Mimo wszystko, występują też cechy wspólne, przede wszystkim wysokie kompetencje technologiczne, chęć ciągłego rozwoju, samodzielność, wielozadaniowość i umiejętność pracy w zespole.

Na rynku pracy pokolenie Z stawia wysokie wymagania potencjalnym pracodawcom. Dotyczy to głównie jakości życia, równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz kultury organizacyjnej. Często poszukują elastycznych form zatrudnienia, takich jak praca zdalna, umowy zlecenia lub B2B, co umożliwia im łatwiejsze łączenie pracy i nauki. 

Pokolenie Z jest również bardziej skłonne do wyborów zawodowych związanych z celami i wartościami, w które wierzą, a nie tylko z wysokością wynagrodzenia. Często wybierają branże, które mają pozytywny wpływ na środowisko lub społeczeństwo, a także preferują pracę w firmach, które angażują się w działania społeczne i mają dobre relacje z pracownikami.

Powoduje to, że wyzwaniem dużym wyzwaniem dla pracodawców będzie utrzymanie zaangażowania, a także w dalszej perspektywie – utrzymanie pracownika.

 Jak zatrzymać „Zetkę”?

Skorzystaj z naszych wskazówek, które poprawią komunikację z przedstawicielami pokolenia Z, pomogą ich zrozumieć i zatrzymać w Twojej firmie.

  • Im prościej tym lepiej – zadbaj o to, by „nudne”, powtarzalne czynności były jak najbardziej zautomatyzowane.
  • Doceń jeśli jest za co – osoby z pokolenia Z nieustannie dążą do rozwoju. Dostrzeganie ich wkładu w sukces firmy jest ważnym motywatorem.
  • Trzymaj rękę na pulsie – badaj satysfakcję z pracy za pomoc ankiety pracowniczej. „Zetki” chętnie korzystają z takiej formy komunikacji. Jeśli jednak odpowiedzi ankietowe to dla Ciebie za mało, skorzystaj z możliwości jakie daje Vivelio – platforma do badań ankietowych, wzbogacona w analizę indeksów behawioralnych. Taka pogłębiona informacja, daje obraz tego, czy młodzi pracownicy odnaleźli w wykonywanych obowiązkach swoją pasję, czy wręcz przeciwnie. Mając tą wiedzę, łatwiej przewidzieć chęć odejścia, uniknąć ,,qiuet quitting”, a tym samym – efektywniej zarządzać swoim zespołem i jego pracą.