30-08-2023

Jak przeprowadzić badanie rynku?

Reading time:
blog image

Badanie rynku i konkurencji jest jednym z kluczowych kroków, które podejmują przedsiębiorstwa na początku swojej działalności. Jego celem jest poznanie słabych i mocnych stron konkurentów oraz określenie szans i zagrożeń dla biznesu. Skrupulatne podejście do badania konkurencji i wyciągania wniosków pomaga uniknąć kosztownych błędów i zwiększa szanse na uzyskanie wysokiej pozycji na rynku. Sprawdź, czy proces gromadzenia i analizy danych rynkowych przynosi oczekiwane rezultaty.

 

Jak przeprowadzić badanie rynku i konkurencji?

 

Bez względu na to, w jakiej branży działasz, niezbędne do osiągnięcia sukcesu firmy jest zrozumienie preferencji klientów i trendów rynkowych. Analiza danych biznesowych i opracowywanie strategii rozwoju oparte na subiektywnych przekonaniach, a nie na solidnych danych mogą przyczynić się do podejmowania ryzykownych działań. Jest to szybka, lecz nieefektywna droga. Choć intuicja odgrywa ważną rolę w biznesie musi zostać poprzednio poparta dogłębną znajomością rynku.

Analiza rynkowa jest kluczowa na każdym etapie życia firmy i jej produktów. Dzięki niej można skutecznie dostosowywać biznes do zmieniających się potrzeb klientów, konkurencji, otoczenia technologicznego oraz wizerunku marki. Wyniki i wnioski płynące z przeprowadzonej analizy rynku ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji, dotyczących optymalizacji produkcji, procesów, wdrażania innowacji czy nawet ekspansja na rynki zagraniczne.

 

Jak skutecznie przeprowadzić badanie konkurencji?

 

Rozpocznij od identyfikacji głównych konkurentów na rynku. Wykorzystaj dostępne źródła, takie jak strony internetowe firm, raporty branżowe i blogi branżowe, aby poznać ich strategie i działania. Wykorzystaj dostępne źródła informacji, aby stworzyć listę firm, które z Tobą konkurują. Monitoruj ich działania na bieżąco poprzez np.: analizę konkurencji na LinkedIn, Senuto, SEMSTORM lub Surfer.

Po zidentyfikowaniu konkurentów, przystąp do analizy dostępnych źródeł informacji o nich. Mogą to być:

  • Strony internetowe firm: Przejrzyj ich oficjalne strony internetowe, aby dowiedzieć się o najnowszych produktach, strategiach marketingowych, misji firmy itp.
  • Raporty branżowe: Raporty przygotowane przez instytucje badawcze i analityków branżowych dostarczają głębszych wglądów w trendy i konkurencyjne analizy.
  • Blogi branżowe: Blogi i fora branżowe to miejsce, gdzie eksperci i konsumenci dzielą się opiniami na temat różnych produktów i marek.
  • Prasa branżowa: Czytaj artykuły i relacje z branżowych wydarzeń, które mogą zawierać istotne informacje na temat działań konkurencji.

 

Analiza konkurencji dostarcza cennych wskazówek, jakie kroki może podjąć twoja firma, aby pozostać konkurencyjną i uniknąć popełnienia błędów popełnianych przez konkurentów.

 

Elementy analizy rynku – Badanie klientów

 

Przeprowadź ankietę online, by pozyskać dane od stałych oraz potencjalnych klientów oraz najnowsze trendy rynkowe. Wykorzystaj platformy do tworzenia ankiet, takie jak Vivelio, aby zbierać informacje na temat preferencji klientów oraz opinii na temat aktualnie prowadzonych działań zmierzających do poprawy jakości usług oraz produktu. Wykorzystaj możliwości, które daje Vivelio oraz niestandardowe rozwiązania, takie jak możliwość prowadzenia pogłębionej analizy przy pomocy ścieżki decyzyjnej i indeksów behawioralnych. Więcej na ich temat przeczytasz tutaj.

Jeżeli nie chcesz pozostać tylko na etapie teoretycznych rozważań, możesz przetestować nasze nasze narzędzie, zakładając darmowe konto Trial. Testuj bez konieczności podpinania karty. Po zakończeniu okresu próbnego sam podejmujesz decyzję, czy chcesz dalej korzystać z narzędzia ankietowego Vivelio.

W ankietach możesz zadawać pytania dotyczące:

  • Preferencji dotyczących marki i modelu oferowanego przez ciebie produktu
  • Głównych czynników wpływających na jego wybór
  • Oczekiwań co do cech i właściwości
  • Częstotliwości zakupu
  • Opinii na temat cen i dostępności

 

Po zebraniu odpowiedzi od respondentów, przystąp do analizy wyników ankiety. Wykorzystaj Vivelio do analizy statystycznej lub wizualizacji danych, aby zidentyfikować główne trendy i wzorce w odpowiedziach.

 

Badanie i analiza trendów rynkowych

 

Śledź najnowsze trendy w branży, takie jak nowe technologie czy preferencje rynkowe. Czytaj blogi branżowe i raporty, aby być na bieżąco. Na podstawie informacji pozyskanych z blogów i raportów branżowych, analizuj, jakie trendy dominują. Sprawdź, czy istnieją nowe technologie, procesy czy innowacje, które zdobywają popularność. Opracuj plan, w jaki sposób można wykorzystać trendy rynkowe w swojej strategii biznesowej. To może obejmować np. wprowadzenie nowych funkcji do produktów, które odpowiadają aktualnym trendom czy dostosowanie działań marketingowych.

 

Analiza dostępnych danych rynkowych

 

Skorzystaj z danych dostępnych na stronach internetowych agencji badawczych, takich jak Statista lub IDC, aby pozyskać informacje na temat rozmiaru rynku, udziałów i prognoz. Przeanalizuj zebrane dane rynkowe, korzystając z narzędzi do tworzenia wykresów i analizy statystycznej. To pomoże Ci zrozumieć aktualny stan rynku i jego tendencje. Badanie konkurencji, klientów, trendów rynkowych i danych rynkowych to kluczowe elementy skutecznej analizy rynku. Te informacje pomogą Ci lepiej zrozumieć jego działanie, dostosować strategię i podjąć bardziej świadome decyzje biznesowe.

 

Podsumowanie

 

Przed rozpoczęciem działalności, analiza rynku pomaga ocenić szanse na sukces i opracować strategię wejścia na rynek. W przypadku poszukiwania wsparcia inwestora, dotacji lub grantów, dostarczy ona danych, które uwiarygodnia Twoją działalność. Dodatkowo analiza rynku może pomóc w identyfikacji przeszkód w rozwoju, kluczowych czynników sukcesu, nowych rynków, segmentów klientów oraz możliwości rozwoju. Nie zwlekaj z przeprowadzeniem skrupulatnej analizy. Badaj i wykorzystuj dane zgromadzone w systemie ankietowym Vivelio, aby móc jeszcze lepiej dostosować swój produkt do dynamicznie zmieniającego się rynku. Chcesz wiedzieć więcej na temat badań rynkowych i wprowadzania nowego produktu na rynek? Sprawdź.